• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Stockholms län

Care of Folkbildning Stockholm

Studier för snabbare etablering för personer från Ukraina i Stockholm.

Inom projektet Care of Folkbildning erbjuder Studiefrämjandet Stockholm Gotland personer över 18 år som omfattas av massflyktsdirektivet kurser i svenska. Innehållet i kurserna varierar men de innehåller bland annat undervisning i svenska, information om arbetsmarknaden och chans till besök/nätverkande med olika aktörer och föreningsliv. 

Care of Folkbildning Stockholm är en del av Studiefrämjandet Stockholm Gotlands arbete med att underlätta etablering för personer som är nya i Sverige.
 
Vi startar med projektet under vårvintern 2023 och det avslutas under hösten 2023.Kurserna är vanligtvis 8 veckor långa och går på helfart. Vid kursstarten kartlägger deltagarnas kunskaper och tar fram en studieplan tillsammans, med varje deltagare.

Stockholm Gotlands aktuella kurser

Med engagemang och tid så kommer du som deltagare lära dig mer svenska, viktiga begrepp och förhoppningsvis även lättare få arbete.
Deltagare har goda möjligheter att påverka utformningen av kurserna efter egna förutsättningar och behov!

Information om projektet och anmälan finns på en hemsida som vänder sig direkt till ukrainare.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden genom ett projekt som drivs av Folkbildningsrådet, och flera studieförbund och folkhögskolor deltar i samma satsning. Care of Folkbildning är en satsning från Europeiska socialfonden som ska underlätta för personer på flykt från Ukraina att etablera sig i de europeiska länder där de befinner sig.

Läs mer i Folkbildningsrådets pressmeddelande https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2022/stora-satsningar-pa-folkbildning-med-flyktingar-fran-ukraina/

Veronica Araya Verksamhetsutvecklare Samhälle & Mångfald