• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Stockholms län

Älskade barn

I Stockholm driver vi ett samarbetsprojekt kring Älskade barn tillsammans med stadsdelsnämnder.

Har du barn mellan 0-18 år? Skulle du vilja träffa andra föräldrar för att prata om hur det är att leva med barn i Sverige? Diskutera små och stora vardagsfrågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar. Tankar som många föräldrar delar med varandra.

Studiefrämjandet Stockholms län erbjuder föräldracirklar i hela länet. Vi använder vårt studiematerial som heter Älskade barn. Vi träffas i små grupper och använder folkbildningens metodik. Det betyder att alla deltar på lika villkor. Vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra.

Materialet bygger på erfarenhet från föräldrastödsprojekt på flera orter – i Järvaområdet, Stockholm, Borås, Örebro och Umeå. En annan viktig inspirationskälla för Älskade barn är FN:s Barnkonvention.

Frågeställningarna i Älskade barn finns också översatta till somaliska, arabiska, engelska och Tigrinja. Älskade Barn Stockholms län samarbetar bland annat med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Haninge kommun.

Citat från en deltagare:

”Den här studiecirkeln har gett mig hoppet tillbaka. Jag känner att jag är en del av det här samhället, att vi är fria, att vi har rättigheter och att vi kan fostra våra barn.”

Se ett program om detta på UR Play.

Är du intresserad av att starta studiecirklar för föräldrar?