• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Skogen, klimatet och allt det andra

Klimatet förändras och det påverkar oss alla. Var och en av oss står inför frågan: Hur jag kan göra skillnad? Ett sätt är att hantera utmaningarna från ett lokalt perspektiv, tillsammans med människor i din närhet. Testa en studiecirkel som utgår från skogen.

Skogen, klimatet och allt det andra är en studiecirkel för dig som tillsammans med andra vill hitta vägar att hantera klimatomställningen utifrån förutsättningarna i lokalsamhället och skogen hos er.

Skogen och klimatet hänger ihop på många sätt. I ett förändrat klimat kommer svenska skogar utsättas för till exempel torka, stormar och insektsangrepp. Samtidigt är skogen avgörande för att hitta anpassningar i klimatomställningen.

I skogen möts många intressen och förväntningar och därför kan en mer konkret förståelse för klimatförändringarnas effekter uppstå här.

Hur använder vi skogen idag? Hur tror du att vi kommer att använda den framöver när klimatet förändras? Vilka samhällsnyttor vill du se?

En studiecirkel utifrån platsen där du bor

I studiecirkeln får du en grund att diskutera klimatutmaningarna tillsammans med andra där du bor. Ni känner er plats bäst och kommer gemensamt formulera idéer hur den kan se ut i framtiden.

Genom att titta på hur lokalsamhället har hanterat utmaningar historiskt kan ni hitta vägar att formulera och förverkliga era visioner. Vilka vägar skulle vill ni att utvecklingen tar med utgångspunkt från era verksamheter, erfarenheter och kunskaper?

Studiecirkeln utgår från studieplanen "Skogen, klimatet och allt det andra" som kommer att finnas för nerladdning här på sidan i slutet av september 2021. 

Studiecirkeln består av ett antal träffar på olika teman där ni gemensamt diskuterar och utvecklar idéer och visioner utifrån era individuella perspektiv. Som underlag för diskussionerna finns korta föreläsningar av forskare vid Umeå universitetet och SLU.

Forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden

Cirkeln är baserad på ett antal föreläsningar och workshops som använts inom forskningsprojektet ”Ta ner himlen till jorden” som drivs av forskare från Umeå universitet och SLU.

Läs om ”Ta ner himlen till jorden”

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom samhälle och hållbar utveckling!