• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vindkraft på rätt plats

Vindkraft på rätt plats är ett studiematerial för alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Handledningen har tagits fram i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Ladda ned studieplanen

Vindkraft på rätt plats

Studieplanen utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, nämligen att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila energikällor.

Naturskyddsföreningens uppfattning är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften lokaliseras till rätt områden. Naturskyddsföreningen accepterar generellt inte att vindkraft byggs i känsliga och skyddsvärda områden.

Syftet med Vindkraft på rätt plats är att hjälpa grupper som vill arbeta med vindkraftfrågor med kunskap och argument. Härigenom kan kommunernas och de regionala myndigheternas planering påverkas, och i bästa fall också vindkraftföretagens val av områden.

För Naturskyddsföreningen är det självklart att vindkraft inte ska byggas i områden där höga naturvärden riskerar att gå förlorade. Lokal kunskap om naturvärden – till exempel viktiga områden för rovfåglar och fladdermöss – kan och bör användas för att styra vindkraftexploateringen, och där kan Naturskyddsföreningen och andra grupper med kunskap om lokala naturvärden spela en avgörande roll.

Vindkraft på rätt plats ger kunskap som kan hjälpa till att identifiera känsliga naturområden i kommunen eller länet.

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom samhälle och hållbar utveckling!