• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Ny kunskap och kontakt

Den här studieplanen vänder sig till dig som vill leda studiecirklar med asylsökande, främst inom ämnena svenska och samhällskunskap.

Ladda ned studieplanen

Ny kunskap och kontakt

Vill du hjälpa nya svenskar in i samhället? Det finns mycket du kan göra och vi hjälper dig gärna att komma igång. Med utgångspunkt från den här studieplanen från Studieförbunden kan du lära dig leda grupper med både nyanlända och asylsökande.

Studiecirkeln består i grunden av tre träffar:

TRÄFF 1: Folkbildning

Föreningsmänniska, medmänniska och studiecirkelledare

TRÄFF 2: Bemötande

Vägledning och hållbarhet

TRÄFF 3: Värderingar

Rättigheter och fördjupning

Bakgrund

Sedan hösten 2015 har studieförbunden haft regeringsuppdrag att bedriva folkbildningsverksamhet med asylsökande. Målet är att studiecirklar ska bidra till kunskaper i svenska, bidra till att skapa meningsfull väntan och på sikt underlätta etablering i det svenska samhället.

Studieförbundens verksamhet med asylsökande har varit framgångsrik. Mångfalden av studiecirklar och det stora engagemanget från ideella organisationer och privatpersoner har gjort det möjligt att genomföra verksamhet runt omkring i hela landet.

Behovet av ledare som kan leda studiecirklar med asylsökande är fortsatt stort i dag. Studiecirklar utifrån det här studiecirkelmaterialet ska stödja ledare i dess uppdrag och roll i verksamhet med asylsökande. Det här ett studieförbundsgemensamt studiematerial för personer som har eller ska leda studiecirklar med asylsökande. Materialet riktar sig direkt till studiecirkelledare.