• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Från oro till handling

Detta är en vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor. Studieplanen är menad som ett stöd i djungeln av information, för att leda er vidare utifrån vad ni vill studera och diskutera.

Ladda ned studieplanen

Från oro till handling

Klimatet är en vår tids viktigaste frågor, ingångarna är många och det är inte helt enkelt att få en helhetsbild. Var kommer du in och vad vill du göra? Vilken påverkansmöjlighet har du? Tänk på att dina kunskaper och livserfarenheter har stor betydelse och därför är det viktigt att du delar med dig av det du kan.

Dina tankar är precis lika viktiga som andras. Lyssna och ta tillvara på andras ingångar, erfarenheter och kunskaper. Utgå från gruppens önskemål och bygg kunskapen från dem.

För några handlar det om att göra ”rätt” i vardagen, för andra om politisk påverkan. Båda är angelägna. Det viktiga är att fler höjer sin kunskap, och sin röst, om vad som händer med klimatet. Det finns inte EN sanning eller EN lösning utan alla kan dra sitt strå till stacken och bidra till ett hållbart samhälle.

Alla handlingar är val som för oss närmare eller längre bort från målet. Klimatfrågan är komplicerad och kan vara skrämmande. Därför vill vi än en gång betona vikten av att lyssna på varandra! Vi behöver varandras stöd för att kunna hantera denna stora utmaning.

I studieplanen hittar ni tips, idéer, handledningar och material för att komma igång, eller fördjupa och bredda er inom klimatområdet. Från oro till handling riktar sig till alla intresserade oavsett förkunskaper.

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom hållbar utveckling!