• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Energirevolution

Denna studieplan handlar om energi. Du lär dig om energisystemens utmaningar och hur framtidens energisystem kan se ut.

Ladda ned studieplanen

Energirevolution

"Vad ska väck? Barsebäck! Vad ska in? Sol och vind!”

Ända sedan 1970- och 80-talens kärnkraftsdebatter har de förnybara energislagen utpekats som framtidens lösning. Trots detta står de ännu för en ganska liten del av människans energiförsörjning, globalt sett.

Det är lätt att känna sig uppgiven när man tänker på hur stort världens fossilberoende är idag och den stora utmaning vi står inför - att ställa om energisystemet tillräckligt snabbt för att kunna klara klimatutmaningen globalt.

Alla nya tekniker har haft en begränsad del av världsmarknaden i början. Först nu har vi nått brytpunkten, där den tekniska och ekonomiska utvecklingen gjort det lönsamt och möjligt med förnybar energi i stor skala.

Runt om i världen börjar människor få upp ögonen för klimatutmaningen; både politiker och företag börjar ta det på allvar. Äntligen kan de förnybara teknikerna börja konkurrera på allvar med fossil energi och kärnkraft.

Det vi står inför nu är inte mindre än en energirevolution. Även i Sverige står vi inför en spännande och omvälvande tid för energisystemet. Vi har genom historien haft god tillgång till el till låga priser jämfört med resten av Europa, vilket gjort att vi byggt in oss i en situation med ett stort elberoende, för både industrin och hushållen.

Nu kommer de svenska kärnkraftverken snart att gå i pension. Samtidigt får vi en allt mer integrerad elmarknad med Europa, vilket påverkar prisbilden. Det är med andra ord dags att välja väg för framtidens energisystem även på hemmaplan, och det i en tid med helt andra förutsättningar, både ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt, än när kärnkraften en gång byggdes.

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom hållbar utveckling!