• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Projektpengar för hållbarhet

Projektet Hembygd, hållbarhet, mångfald och miljö har fått 300 000 kronor i bidrag från Leader Sörmland för att arbeta med barn och unga kring FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. - Det är väldigt roligt! Vi vill skapa en rörelse i Vingåker där vi sprider kunskap och kompetens och tar vara på de resurser vi har på orten, säger Mait Walderlo, som är en av de drivande i projektet.

Hembygd, hållbarhet, mångfald och miljö är ett samarbetsprojekt som drivs av Västra Vingåkers hembygdsförening tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och Vingåkers kommun. Huvudmålet är att på olika sätt arbeta med FN:s globala mål i Agenda 2030 på det lokala planet.
- Tanken med Agenda 2030 är att den ska brytas ned i regionala och lokala mål och vi vill vara med och hjälpa till. Vi har en studiecirkel som vi kallar Mot en hållbar framtid, som är en motor i projektet. Där föds många goda idéer. Vi startade cirkeln förra året, men vi har blivit fler så nu är det 11 personer som träffas regelbundet för att prata hållbarhet, berättar Mait.
Tillsammans har man också genomfört en lång rad publika arrangemang med bland annat föreläsningar på biblioteket, panelsamtal med lokala politiker och Barnens hållbarhetsdag.
- Vi fortsätter med föreläsningar och Barnens hållbarhetsdag är inplanerad i maj. Vi kommer också att arrangera Klädbytardag. Men det viktigaste vi gör just nu är att försöka samla fler föreningar och kompetenta personer i kommunen för att bli en starkare grupp och skapa nya samarbeten.
Just nu planeras två samarbetsmöten, en för ”gröna” föreningar och en för föreningar, organisationer och kommunala instanser som jobbar med sociala frågor.
- Vi kommer ha fokus på barn och unga det närmaste året och jobba med både social och ekologisk hållbarhet. Vi vet ju att många unga människor idag lider av psykisk ohälsa och bristande framtidstro. Samtidigt visar forskning att ett av de bästa sätten att skapa hopp är att få i gång aktiviteter som gör människor engagerade. Vi vill vara den katalysator som kickar  i gång verksamhet kring Agenda 2030 på många olika ställen och i många olika organisationer, säger Mait Walderlo.

Vill du vara med och engagera dig i projektet? Kontakta Ann-Sofie Mattsson, 0151-12180, ann-sofie.mattsson@studieframjandet.se eller Mait Walderlo, 070-466 36 63, walderlomait@gmail.com.

 • Text: Lena W istrand
 • Senast ändrad: 14 februari 2023