• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Permanent Agriculture - Två dagar om vatten

Två händer under rinnande vatten

Permanent Agriculture - Två dagar om vatten

En kurs där vi anlägger ett vetenskapligt, etiskt och konstnärligt tankesätt för att förstå vattnet och dess betydelse för allt levande på jorden och för våra egna liv. Projektet Permanent Agriculture består av fyra delkurser om att bli en självförsörjande och oberoende odlare.

Kursen tar avstamp i en grundläggande introduktion om vatten, där vi kommer att utföra olika experiment som ger oss en omfattande och spännande helhetsbild och får oss att se vattnets olika karaktärsdrag. Vi lär oss att skapa en hållbar vattenkultur till nytta för både den biologiska mångfalden och människan. 

Ur ett permakulturperspektiv tar vi upp frågor om hållbar dagvatten- och regnvattenhantering och jordbruksavrinning. Vi studerar trädgårdsdammars (småvattens) betydelse för att skapa ett hållbart ekosystem, där cirkulation och syresättning är grundläggande funktioner för att skapa ett friskt vatten som tillsammans med biobäddar och fångdammar av olika slag skapar en samverkan med bakterier, växtrötter, singel, sten, biokol, vatten, luft och solljus.

Kursens blandning av föreläsningar, experiment, fältvandring och diskussione ger en fördjupad kunskap om ekologiska, naturliga vattenrenande lösningar och en estetiskt utformad vattenhushållning. 

Två dagar om vatten är en del i projektet Permanent Agriculture på Lagnö bo. Under projektåret fördjupar vi oss i odlingens grunder och i arbetet med att skapa en frisk jord - i dubbel bemärkelse.

Kursledare: Raymond Wigg, Nigel Wells och Linnea Rundgren
Kursavgift: 1 500 kronor. Du kan dela upp betalningen på tre månader om du vill.

Totalt består projektet av fyra kurser:
Två dagar om frö, 23 mars och 5 oktober
Två dagar om jord, 27 april och 26 oktober
Två dagar om vatten, 8-9 juni
Två dagar om permakultur, 12-13 oktober

Du kan delta i bara någon eller några av kurserna. Men om du anmäler sig till alla fyra kurserna får du rabatt. Avgiften blir då totalt 4000 kronor.
Lunch, fika och kvällsbio på Lagnö Studio ingår i kursavgiften. Möjlighet till övernattning under helgkurserna finns.

Projektet genomförs i samverkan med Studiefrämjandet, Trosa kommun/Odla Vardagsmaten, Naturskyddsföreningen Trosabygden, Föreningen Sesam, LONA (Länsstyrelsen)

#permanentagriculture #vårenskurser2024

Foto:

Kontakt

Lena Wistrand
Verksamhetsutvecklare
Katrineholm
lena.wistrand@studieframjandet.se
016-15 93 23

En kurs där vi anlägger ett vetenskapligt, etiskt och konstnärligt tankesätt för att förstå vattnet och dess betydelse för allt levande på jorden och för våra egna liv. Projektet Permanent Agriculture består av fyra delkurser om att bli en självförsörjande och oberoende odlare.

Anmäl dig

Kursen tar avstamp i en grundläggande introduktion om vatten, där vi kommer att utföra olika experiment som ger oss en omfattande och spännande helhetsbild och får oss att se vattnets olika karaktärsdrag. Vi lär oss att skapa en hållbar vattenkultur till nytta för både den biologiska mångfalden och människan. 

Ur ett permakulturperspektiv tar vi upp frågor om hållbar dagvatten- och regnvattenhantering och jordbruksavrinning. Vi studerar trädgårdsdammars (småvattens) betydelse för att skapa ett hållbart ekosystem, där cirkulation och syresättning är grundläggande funktioner för att skapa ett friskt vatten som tillsammans med biobäddar och fångdammar av olika slag skapar en samverkan med bakterier, växtrötter, singel, sten, biokol, vatten, luft och solljus.

Kursens blandning av föreläsningar, experiment, fältvandring och diskussione ger en fördjupad kunskap om ekologiska, naturliga vattenrenande lösningar och en estetiskt utformad vattenhushållning. 

Två dagar om vatten är en del i projektet Permanent Agriculture på Lagnö bo. Under projektåret fördjupar vi oss i odlingens grunder och i arbetet med att skapa en frisk jord - i dubbel bemärkelse.

Kursledare: Raymond Wigg, Nigel Wells och Linnea Rundgren
Kursavgift: 1 500 kronor. Du kan dela upp betalningen på tre månader om du vill.

Totalt består projektet av fyra kurser:
Två dagar om frö, 23 mars och 5 oktober
Två dagar om jord, 27 april och 26 oktober
Två dagar om vatten, 8-9 juni
Två dagar om permakultur, 12-13 oktober

Du kan delta i bara någon eller några av kurserna. Men om du anmäler sig till alla fyra kurserna får du rabatt. Avgiften blir då totalt 4000 kronor.
Lunch, fika och kvällsbio på Lagnö Studio ingår i kursavgiften. Möjlighet till övernattning under helgkurserna finns.

Projektet genomförs i samverkan med Studiefrämjandet, Trosa kommun/Odla Vardagsmaten, Naturskyddsföreningen Trosabygden, Föreningen Sesam, LONA (Länsstyrelsen)

#permanentagriculture #vårenskurser2024

Foto:

Kontakt

Lena Wistrand
Lena Wistrand Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Odling i Södermanlands län