• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Utbildning skogsinventerare 2024

Mindre än 10 procent av Sveriges ursprungliga skogslandskap finns kvar, resten är plantager med liten biologisk mångfald. Därför behövs det fler som kan upptäcka, rapportera och inventera de skyddsvärda skogar som finns kvar. I april startar Studiefrämjandet Sörmland andra omgången av Utbildning skogsinventerare.

Vi genomför åtta exkursioner i olika skogsbiotoper där du får du lära dig känna igen signalarter som indikerar höga naturvärden och rik biologisk mångfald i skogen. Du behöver inte vara biolog eller kunna en mängd arter.  Men du behöver vara nyfiken, intresserad och brinna för uppdraget att hjälpa till med att skydda hotade skogar. Du behöver också kunna ta dig fram i obanad terräng. Alla kursdeltagare får boken Fältflora över signalarter i skog som studiematerial.

2024 ska vi utbilda 30 nya skogsinventerare. Deltagarna delas in i två grupper med 15 i varje. Målet är att vi i samarbete med Naturskyddsföreningens olika skogsgrupper ska bilda en pool av inventerare i länet. För att gå utbildningen måste du också vara intresserad av att ingå i den poolen och ha möjlighet att ibland med kort varsel kunna göra en skogsinventering. Arbetet kommer i huvudsak vara ideellt. Men skogsägare, som är intresserade av att veta vad som lever och växer i deras skog, ska också kunna utnyttja inventerarpoolen. För den tjänsten tar vi ut en avgift, så att en mindre ersättning kan utgå till inventerarna.

Utbildningen genomförs med stöd av Naturvårdsverkets LONA-bidrag.

Kursledare: Bo Karlsson, som är en av Sörmlands ledande experter på inventering av skog. Bo Karlsson är också ordförande för Naturskyddsföreningen i Katrineholm. Under sin arbetstid i Skogsvårdsstyrelsen inventerade han skyddsvärda skogar. Efter pensioneringen har Bo deltagit i inventering av hotade skogar i Norrlands inland och även av hotade skogsområden i Sörmland. 

Tidsplan 2024
Vi drar igång utbildningen med en gemensam kick-off på Studiefrämjandet i Eskilstuna torsdagen den 11 april klockan 18.00 - 21.30.
Medverkar: Bo Karlsson, Lena Wistrand + inspirationsföreläsare. Mer info kommer!

Planerade skogsexkursioner
Grupp 1:
Lördag 11 maj Djupvik
Lördag 18 maj, Fjellskäfte
Söndag 2 juni: Eknäset 
Söndag 9 juni: Hårkärrsmossen

Söndag 18 augusti: Djupvik
Söndag 1 september: Fjellskäfte
Söndag 15 september: Eknäset
Söndag 29 september: Hårkärrsmossen

Grupp 2:
Söndag 19 maj: Djupvik
Lördag 25 maj: Fjällskefte
Lördag 8 juni: Eknäset
Lördag 15 juni: Hårkärrsmossen

Lördag 24 augusti: Djupvik
Lördag 7 september: Fjällskefte
Lördag 21 september: Eknäset
Lördag 5 oktober: Hårkärrsmossen

Utöver exkursionerna kommer alla att erbjudas flera föreläsningar och en svampexkursion.

Gemensam avslutning:
Preliminärt lördag 9 november på Studiefrämjandet.

Anmälan: senast 10 mars. Vi kommer i år att prioritera boende i Sörmland med särskilt fokus på områden där vi har få inventerare.
Anmälan är bindande. Utbildningen är kostnadsfri, men om du inte kommer eller avanmäler senast 1 april så tar vi ut en administrationsavgift på 300 kronor.

Foto:

Kontakt

Lena Wistrand
Verksamhetsutvecklare
Katrineholm
lena.wistrand@studieframjandet.se
016-15 93 23

Mindre än 10 procent av Sveriges ursprungliga skogslandskap finns kvar, resten är plantager med liten biologisk mångfald. Därför behövs det fler som kan upptäcka, rapportera och inventera de skyddsvärda skogar som finns kvar. I april startar Studiefrämjandet Sörmland andra omgången av Utbildning skogsinventerare.

Ställ dig på väntlistan

Vi genomför åtta exkursioner i olika skogsbiotoper där du får du lära dig känna igen signalarter som indikerar höga naturvärden och rik biologisk mångfald i skogen. Du behöver inte vara biolog eller kunna en mängd arter.  Men du behöver vara nyfiken, intresserad och brinna för uppdraget att hjälpa till med att skydda hotade skogar. Du behöver också kunna ta dig fram i obanad terräng. Alla kursdeltagare får boken Fältflora över signalarter i skog som studiematerial.

2024 ska vi utbilda 30 nya skogsinventerare. Deltagarna delas in i två grupper med 15 i varje. Målet är att vi i samarbete med Naturskyddsföreningens olika skogsgrupper ska bilda en pool av inventerare i länet. För att gå utbildningen måste du också vara intresserad av att ingå i den poolen och ha möjlighet att ibland med kort varsel kunna göra en skogsinventering. Arbetet kommer i huvudsak vara ideellt. Men skogsägare, som är intresserade av att veta vad som lever och växer i deras skog, ska också kunna utnyttja inventerarpoolen. För den tjänsten tar vi ut en avgift, så att en mindre ersättning kan utgå till inventerarna.

Utbildningen genomförs med stöd av Naturvårdsverkets LONA-bidrag.

Kursledare: Bo Karlsson, som är en av Sörmlands ledande experter på inventering av skog. Bo Karlsson är också ordförande för Naturskyddsföreningen i Katrineholm. Under sin arbetstid i Skogsvårdsstyrelsen inventerade han skyddsvärda skogar. Efter pensioneringen har Bo deltagit i inventering av hotade skogar i Norrlands inland och även av hotade skogsområden i Sörmland. 

Tidsplan 2024
Vi drar igång utbildningen med en gemensam kick-off på Studiefrämjandet i Eskilstuna torsdagen den 11 april klockan 18.00 - 21.30.
Medverkar: Bo Karlsson, Lena Wistrand + inspirationsföreläsare. Mer info kommer!

Planerade skogsexkursioner
Grupp 1:
Lördag 11 maj Djupvik
Lördag 18 maj, Fjellskäfte
Söndag 2 juni: Eknäset 
Söndag 9 juni: Hårkärrsmossen

Söndag 18 augusti: Djupvik
Söndag 1 september: Fjellskäfte
Söndag 15 september: Eknäset
Söndag 29 september: Hårkärrsmossen

Grupp 2:
Söndag 19 maj: Djupvik
Lördag 25 maj: Fjällskefte
Lördag 8 juni: Eknäset
Lördag 15 juni: Hårkärrsmossen

Lördag 24 augusti: Djupvik
Lördag 7 september: Fjällskefte
Lördag 21 september: Eknäset
Lördag 5 oktober: Hårkärrsmossen

Utöver exkursionerna kommer alla att erbjudas flera föreläsningar och en svampexkursion.

Gemensam avslutning:
Preliminärt lördag 9 november på Studiefrämjandet.

Anmälan: senast 10 mars. Vi kommer i år att prioritera boende i Sörmland med särskilt fokus på områden där vi har få inventerare.
Anmälan är bindande. Utbildningen är kostnadsfri, men om du inte kommer eller avanmäler senast 1 april så tar vi ut en administrationsavgift på 300 kronor.

Foto:

Kontakt

Lena Wistrand
Lena Wistrand Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Djur & natur i Södermanlands län