• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Med sikte på en hållbar homestead

Att bli mer självförsörjande och minska behovet att yttre resurser har plötsligt blivit viktigare än någonsin. Detta är en kurs för dig som är eller vill bli hemmansägare (homesteader) och som vill öka och effektivisera självförsörjningsgraden på sin homestead, oavsett om du bor i en villa eller på en gård.

MaryAnn Fargo, nominerad till kvinnlig trädgårdsinspiratör 2023 och certifierad permakulturdesigner, håller tillsammans med sin man Martin Johansson kurs i hur de byggt upp och driver sin homestead med målet att vara så självförsörjande som möjligt.

Paret bor på gården Oasen på Åsen som ligger strax utanför Björkvik, Södermanland. Det är en förhållandevis liten gård med 4,5 hektar mark, varav 2 ha är skog och 2 ha jordbruksmark. På bara några år har MaryAnn och Martin väckt liv igen i en gammal gård som legat i dvala sedan 80-talet. Idag är de helt självförsörjande på grönsaker, kött, ägg och honung. Här finns höns, myskankor, kalkoner, köttkaniner, bin, gutefår och sommargrisar. Paret driver på sin fritid en småskalig grönsaksodling samt jobbar med att anlägga en småskalig frukt- och bärodling på 0,5 ha. Bevattning av odlingarna sker företrädesvis med regnvatten som samlas från gårdsbyggnadernas tak.

Gården är uppbyggd i permakulturanda med sikte på ett hållbart kretslopp. Vad som menas med ”hållbart” är något som kommer tas upp på kursen, men grunden är att göra saker ordentligt från början, tänka efter före, att nyttja resurser på smarta sätt och hitta alla plusprodukter. Målet är att gården ska ha förmågan att stå emot och klara av en förändring eller störning som exempelvis klimatförändringar, strömavbrott eller krig samt kunna återhämta sig snabbt och vidareutvecklas.

På kursen kommer paret gå igenom hur de tänkt gällande uppbyggnad av infrastruktur, markanvändning, val av gårdsdjur, djurhållning, odling, avloppssystem, vattenförbrukning, krisberedskap och biodiversitet. Det är ett massivt spindelnät där de olika delarna och funktionerna knyter ihop med varandra på flera olika sätt. Varje pusselbit har flera värden och tillsammans med andra pusselbitar blir summan större än delarna. 

”Vi har behov av att hålla våra marker öppna, något som bekämpar all aspsly, vi behöver gödsel till våra odlingar, vi vill ha djur för att få eget kött, eventuellt även egen mjölk samt behov av en möjlig inkomstkälla. Därtill vill vi öka den biologiska mångfalden på fastigheten för att få en större resiliens. Dessa behov har lett till att vi skaffat gutefår. Placeringen och utformningen av fårhuset har anpassats utifrån tillgängliga resurser, närheten till våra andra djur och för att maximera djurens välmående samt minska mängden skötsel. Fårens stängsel ska vara rovdjursavvisande samt se till så att varken hare, vildsvin, rådjur, hjortar eller älg tar sig in till våra odlingar. Stängsel anpassas även efter att få bästa möjliga betestryck på den lilla marken vi har och så att fler djur kan följa i fårens fotspår. Vi vill att deras bete ska öka den biologiska mångfalden samt produktiviteten på vår mark för att ge mera mat till oss och våra andra djur på gården. Knäckfrågan är om systemet kommer att fungera även om samhället ”kraschar”? Hur behöver den eventuellt anpassas? Kan vi t.ex. producera allt foder våra djur behöver på våra marker?”

Kursen är uppbyggd på så vis att vi är i Glindrans skola på förmiddagarna och på Oasen på Åsen på eftermiddagarna. Söndagen avslutas med ett studiebesök hos en granne som är en stor inspirationskälla för MaryAnn och Martin.

Lunch och fika (fm och em) ingår i kursavgiften. Anmäl eventuella allergier till oasen.pa.asen@gmail.com.

Kursdatum: 23-24 september
Tid: kl 09:30-16:00
Plats: Glindans skola, ca 1 mil utanför Björkvik
https://goo.gl/maps/quW6Ntkzhmf2U3MR6
Anmälan: senast 21 september

Tips på boende i närheten: Fridhem outdoor: https://www.facebook.com/p/Fridhem-outdoor-100043368765546/

 

 

Kontakt

Lena Wistrand
Verksamhetsutvecklare
Katrineholm
lena.wistrand@studieframjandet.se
016-15 93 23

Att bli mer självförsörjande och minska behovet att yttre resurser har plötsligt blivit viktigare än någonsin. Detta är en kurs för dig som är eller vill bli hemmansägare (homesteader) och som vill öka och effektivisera självförsörjningsgraden på sin homestead, oavsett om du bor i en villa eller på en gård.

Anmäl dig

MaryAnn Fargo, nominerad till kvinnlig trädgårdsinspiratör 2023 och certifierad permakulturdesigner, håller tillsammans med sin man Martin Johansson kurs i hur de byggt upp och driver sin homestead med målet att vara så självförsörjande som möjligt.

Paret bor på gården Oasen på Åsen som ligger strax utanför Björkvik, Södermanland. Det är en förhållandevis liten gård med 4,5 hektar mark, varav 2 ha är skog och 2 ha jordbruksmark. På bara några år har MaryAnn och Martin väckt liv igen i en gammal gård som legat i dvala sedan 80-talet. Idag är de helt självförsörjande på grönsaker, kött, ägg och honung. Här finns höns, myskankor, kalkoner, köttkaniner, bin, gutefår och sommargrisar. Paret driver på sin fritid en småskalig grönsaksodling samt jobbar med att anlägga en småskalig frukt- och bärodling på 0,5 ha. Bevattning av odlingarna sker företrädesvis med regnvatten som samlas från gårdsbyggnadernas tak.

Gården är uppbyggd i permakulturanda med sikte på ett hållbart kretslopp. Vad som menas med ”hållbart” är något som kommer tas upp på kursen, men grunden är att göra saker ordentligt från början, tänka efter före, att nyttja resurser på smarta sätt och hitta alla plusprodukter. Målet är att gården ska ha förmågan att stå emot och klara av en förändring eller störning som exempelvis klimatförändringar, strömavbrott eller krig samt kunna återhämta sig snabbt och vidareutvecklas.

På kursen kommer paret gå igenom hur de tänkt gällande uppbyggnad av infrastruktur, markanvändning, val av gårdsdjur, djurhållning, odling, avloppssystem, vattenförbrukning, krisberedskap och biodiversitet. Det är ett massivt spindelnät där de olika delarna och funktionerna knyter ihop med varandra på flera olika sätt. Varje pusselbit har flera värden och tillsammans med andra pusselbitar blir summan större än delarna. 

”Vi har behov av att hålla våra marker öppna, något som bekämpar all aspsly, vi behöver gödsel till våra odlingar, vi vill ha djur för att få eget kött, eventuellt även egen mjölk samt behov av en möjlig inkomstkälla. Därtill vill vi öka den biologiska mångfalden på fastigheten för att få en större resiliens. Dessa behov har lett till att vi skaffat gutefår. Placeringen och utformningen av fårhuset har anpassats utifrån tillgängliga resurser, närheten till våra andra djur och för att maximera djurens välmående samt minska mängden skötsel. Fårens stängsel ska vara rovdjursavvisande samt se till så att varken hare, vildsvin, rådjur, hjortar eller älg tar sig in till våra odlingar. Stängsel anpassas även efter att få bästa möjliga betestryck på den lilla marken vi har och så att fler djur kan följa i fårens fotspår. Vi vill att deras bete ska öka den biologiska mångfalden samt produktiviteten på vår mark för att ge mera mat till oss och våra andra djur på gården. Knäckfrågan är om systemet kommer att fungera även om samhället ”kraschar”? Hur behöver den eventuellt anpassas? Kan vi t.ex. producera allt foder våra djur behöver på våra marker?”

Kursen är uppbyggd på så vis att vi är i Glindrans skola på förmiddagarna och på Oasen på Åsen på eftermiddagarna. Söndagen avslutas med ett studiebesök hos en granne som är en stor inspirationskälla för MaryAnn och Martin.

Lunch och fika (fm och em) ingår i kursavgiften. Anmäl eventuella allergier till oasen.pa.asen@gmail.com.

Kursdatum: 23-24 september
Tid: kl 09:30-16:00
Plats: Glindans skola, ca 1 mil utanför Björkvik
https://goo.gl/maps/quW6Ntkzhmf2U3MR6
Anmälan: senast 21 september

Tips på boende i närheten: Fridhem outdoor: https://www.facebook.com/p/Fridhem-outdoor-100043368765546/

 

 

Kontakt

Lena Wistrand
Lena Wistrand Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Odling i Södermanlands län