• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Ledarutveckling steg 1 (L1) lätt svenska

För dig som arbetar som ideell ledare och vill få en inblick i hur det fungerar och utveckla din ledarroll.

Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

Som cirkelledare, förtroendevalda, eller personal i Studiefrämjandet erbjuds du att kostnadsfritt få delta i vårt omtyckta Ledarutvecklingsprogram.
Programmet omfattar flera steg och varje steg innebär en fördjupning inom områdena gruppdynamik, ledarskap, lärande och kommunikation.

Våra arbetsmetoder bygger på lustfyllt lärande i ett positivt arbetsklimat. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte och pedagogiska övningar.
Vår pedagogik bygger på upplevelsebaserat lärande.

Genom att delta i Ledarutvecklingsprogrammet stärker du ditt ledarskap och får möjlighet att utveckla din personliga ledarstil.
Erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion tillsammans med andra ökar dina kunskaper och du blir säkrare i din ledarroll.
Samtidigt medverkar du till att stärka kvaliteten i Studiefrämjandets verksamhet.
Studiefrämjandets ledarutveckling finns i hela landet och vi fäster stor vikt vid att våra ledare tillämpar folkbildningens pedagogik på ett bra sätt.

Innehåll Ledarutveckling steg 1, L1
Fokuserar på VAD. Det här steget handlar om ledarrollen och om hur grupper fungerar.
Du får grundläggande kunskaper i folkbildningens pedagogik och metoder.
Du får även inblick i Studiefrämjandets idé och organisation.

-Vad händer i en grupp?
-Vilka faktorer påverkar vår inlärning?
-Vad är folkbildning?

Innehåll i alla tre stegen
-Introduktion och presentation
-Folkbildning och Studiefrämjandet
-Gruppdynamik
-Ledarrollen
-Kommunikation
-Lärande

Du anmäler dig här på hemsidan.

Anmälan görs separat till respektive steg och du måste ha genomfört föregående steg innan du anmäler dig till nästa. Det går alltså inte att anmäla sig till flera kurser samtidigt.

Ledarutveckling 1, 2 och 3 är gratis för den som har verksamhet hos oss. Du får en kallelse till utbildningen med information om plats och tid ca 1 vecka före kursstart.

Har du frågor så är du välkommen och kontakta

Susanna Engman

susanna.engman@studieframjandet.se

utbildningsansvarig

Kontakt

Susanna Engman
Sektionsledare Djur & Natur, Miljö
Nyköping
susanna.engman@studieframjandet.se
0155-80 00 02

För dig som arbetar som ideell ledare och vill få en inblick i hur det fungerar och utveckla din ledarroll.

Anmäl dig

Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

Som cirkelledare, förtroendevalda, eller personal i Studiefrämjandet erbjuds du att kostnadsfritt få delta i vårt omtyckta Ledarutvecklingsprogram.
Programmet omfattar flera steg och varje steg innebär en fördjupning inom områdena gruppdynamik, ledarskap, lärande och kommunikation.

Våra arbetsmetoder bygger på lustfyllt lärande i ett positivt arbetsklimat. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte och pedagogiska övningar.
Vår pedagogik bygger på upplevelsebaserat lärande.

Genom att delta i Ledarutvecklingsprogrammet stärker du ditt ledarskap och får möjlighet att utveckla din personliga ledarstil.
Erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion tillsammans med andra ökar dina kunskaper och du blir säkrare i din ledarroll.
Samtidigt medverkar du till att stärka kvaliteten i Studiefrämjandets verksamhet.
Studiefrämjandets ledarutveckling finns i hela landet och vi fäster stor vikt vid att våra ledare tillämpar folkbildningens pedagogik på ett bra sätt.

Innehåll Ledarutveckling steg 1, L1
Fokuserar på VAD. Det här steget handlar om ledarrollen och om hur grupper fungerar.
Du får grundläggande kunskaper i folkbildningens pedagogik och metoder.
Du får även inblick i Studiefrämjandets idé och organisation.

-Vad händer i en grupp?
-Vilka faktorer påverkar vår inlärning?
-Vad är folkbildning?

Innehåll i alla tre stegen
-Introduktion och presentation
-Folkbildning och Studiefrämjandet
-Gruppdynamik
-Ledarrollen
-Kommunikation
-Lärande

Du anmäler dig här på hemsidan.

Anmälan görs separat till respektive steg och du måste ha genomfört föregående steg innan du anmäler dig till nästa. Det går alltså inte att anmäla sig till flera kurser samtidigt.

Ledarutveckling 1, 2 och 3 är gratis för den som har verksamhet hos oss. Du får en kallelse till utbildningen med information om plats och tid ca 1 vecka före kursstart.

Har du frågor så är du välkommen och kontakta

Susanna Engman

susanna.engman@studieframjandet.se

utbildningsansvarig

Kontakt

Susanna Engman, Studiefrämjandet
Susanna Engman Sektionsledare Djur & Natur, Miljö

Liknande kurser inom Ledarutveckling i Södermanlands län