• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vad gör man med all skörd?

Att odla mat är enkelt, att veta vad man ska göra av allt när det står skördeklart i landen är betydligt svårare! Under den här kursen går vi igenom grundläggande principer och metoder för att lagra sin skörd.

Att odla mat är enkelt, att veta vad man ska göra av allt när det står skördeklart i landen är betydligt svårare! Det är omöjligt att äta upp allt på en gång. Hur gör man då för att kunna njuta av godsakerna i flera månader eller till och med flera år framöver? Många tror att det krävs en jordkällare, vilket inte stämmer. Vi har en men kan inte använda den då den är i stort renoveringsbehov. Trots det har vi inga problem att lagra alla grönsaker vi behöver för att vara självförsörjande året runt.

Kursens syfte är att ge dig tips och inspiration på hur man kan ta hand om alla skördeklara grönsaker för att kunna njuta av dem under en lång tid.

Vi kommer gå igenom lite grundläggande principer som är bra att tänka på samt gå igenom alla olika sätt vi förvarar, konserverar, fryser, torkar och förädlar skörden. Något som vi inte gör är att mjölksyra, dels för att vi inte tagit oss tiden att lära oss hur man gör, och dels för att det inte ”behövs”.

En inblick i kursens innehåll:

 • Grundläggande principer om vad man ska tänka på vid torkning, konservering och förvaring av sin skörd exempelvis hur en torkar grönsaker för att bevara näringsvärden och smak på bästa möjliga sätt
 • De olika sätten vi lagrar skörden, för- och nackdelar: torkning, konservering, stuka, jordkällare, matkällare, rumstemperatur, ute i odlingarna, inläggningar m.m. (dock ej mjölksyrning)
 • Vilket sätt använder vi till vilka grönsaker och varför
 • Vilka grödor som vi anser är lättast att lagra
 • Varför vi undviker att frysa stora delar av skörden
 • Vad gör man om man inte har en jordkällare?

Kursledare: MaryAnn Fargo, nominerad till kvinnlig trädgårdsinspiratör 2022, bor tillsammans med sin man Martin Johansson på en liten gård med stora amibitioner som de döpt till Oasen på Åsen. Paret, som båda är biologer i grunden, började odla på en kolonistuga 2017 efter att MaryAnn gått in i väggen. Redan efter första sommaren blev de i stort sett självförsörjande på grönsaker och flyttade till gården senare den vintern.

Oasen på Åsen

Oasen på Åsen ligger strax utanför Björkvik, Södermanland. Det är en förhållandevis liten gården med 4,5 hektar mark, varav 2 ha är skog och 2 ha jordbruksmark. På bara några år har MaryAnn och Martin väckt liv igen i den gamla gården som legat i dvala sedan 80-talet. Idag är de helt självförsörjande på grönsaker, kött, ägg och honung. Här finns höns, myskankor, kalkoner, köttkaniner, bin och gutefår. Paret driver på sin fritid en småskalig grönsaksodling och har anlagt blivande småskalig frukt- och bärodling på 0,5 ha. Bevattning av odlingarna sker företrädesvis med regnvatten som samlas från gårdsbyggnadernas tak. Gården drivs med sikte på ett hållbart kretslopp och regenerativt jordbruk. med målet att vara så självförsörjande som möjligt.

Läs mer om Oasen på Åsen på deras hemsida eller följ dem på sociala medier.

Hemsidan: https://oasen-pa-asen.se/

Facebook: https://www.facebook.com/oasen.pa.asen

Instagram: https://instagram.com/marre_pa_asen 

Kursens upplägg Kursen är uppdelad i två digitala föreläsningar via Zoom. Föreläsningarna kommer att spelas in och kommer finnas tillgängliga två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.
Kursdatum: 20 och 28 september
Anmälan: senast 13 september

oasenpååsen
höstenskurser202

Kontakt

Lena Wistrand
Verksamhetsutvecklare
Eskilstuna
lena.wistrand@studieframjandet.se
016-15 93 23

Att odla mat är enkelt, att veta vad man ska göra av allt när det står skördeklart i landen är betydligt svårare! Under den här kursen går vi igenom grundläggande principer och metoder för att lagra sin skörd.

Anmäl dig

Att odla mat är enkelt, att veta vad man ska göra av allt när det står skördeklart i landen är betydligt svårare! Det är omöjligt att äta upp allt på en gång. Hur gör man då för att kunna njuta av godsakerna i flera månader eller till och med flera år framöver? Många tror att det krävs en jordkällare, vilket inte stämmer. Vi har en men kan inte använda den då den är i stort renoveringsbehov. Trots det har vi inga problem att lagra alla grönsaker vi behöver för att vara självförsörjande året runt.

Kursens syfte är att ge dig tips och inspiration på hur man kan ta hand om alla skördeklara grönsaker för att kunna njuta av dem under en lång tid.

Vi kommer gå igenom lite grundläggande principer som är bra att tänka på samt gå igenom alla olika sätt vi förvarar, konserverar, fryser, torkar och förädlar skörden. Något som vi inte gör är att mjölksyra, dels för att vi inte tagit oss tiden att lära oss hur man gör, och dels för att det inte ”behövs”.

En inblick i kursens innehåll:

 • Grundläggande principer om vad man ska tänka på vid torkning, konservering och förvaring av sin skörd exempelvis hur en torkar grönsaker för att bevara näringsvärden och smak på bästa möjliga sätt
 • De olika sätten vi lagrar skörden, för- och nackdelar: torkning, konservering, stuka, jordkällare, matkällare, rumstemperatur, ute i odlingarna, inläggningar m.m. (dock ej mjölksyrning)
 • Vilket sätt använder vi till vilka grönsaker och varför
 • Vilka grödor som vi anser är lättast att lagra
 • Varför vi undviker att frysa stora delar av skörden
 • Vad gör man om man inte har en jordkällare?

Kursledare: MaryAnn Fargo, nominerad till kvinnlig trädgårdsinspiratör 2022, bor tillsammans med sin man Martin Johansson på en liten gård med stora amibitioner som de döpt till Oasen på Åsen. Paret, som båda är biologer i grunden, började odla på en kolonistuga 2017 efter att MaryAnn gått in i väggen. Redan efter första sommaren blev de i stort sett självförsörjande på grönsaker och flyttade till gården senare den vintern.

Oasen på Åsen

Oasen på Åsen ligger strax utanför Björkvik, Södermanland. Det är en förhållandevis liten gården med 4,5 hektar mark, varav 2 ha är skog och 2 ha jordbruksmark. På bara några år har MaryAnn och Martin väckt liv igen i den gamla gården som legat i dvala sedan 80-talet. Idag är de helt självförsörjande på grönsaker, kött, ägg och honung. Här finns höns, myskankor, kalkoner, köttkaniner, bin och gutefår. Paret driver på sin fritid en småskalig grönsaksodling och har anlagt blivande småskalig frukt- och bärodling på 0,5 ha. Bevattning av odlingarna sker företrädesvis med regnvatten som samlas från gårdsbyggnadernas tak. Gården drivs med sikte på ett hållbart kretslopp och regenerativt jordbruk. med målet att vara så självförsörjande som möjligt.

Läs mer om Oasen på Åsen på deras hemsida eller följ dem på sociala medier.

Hemsidan: https://oasen-pa-asen.se/

Facebook: https://www.facebook.com/oasen.pa.asen

Instagram: https://instagram.com/marre_pa_asen 

Kursens upplägg Kursen är uppdelad i två digitala föreläsningar via Zoom. Föreläsningarna kommer att spelas in och kommer finnas tillgängliga två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.
Kursdatum: 20 och 28 september
Anmälan: senast 13 september

oasenpååsen
höstenskurser202

Lena Wistrand
Lena Wistrand Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Odling i Södermanlands län