• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Botaniska exkursioner

Fyra botaniska exkursioner i Sörmland där vi tittar på olika växtmiljöer och övar på att artbestämma växter.

Exkursionerna är en uppföljning på grundkursen i botanik, men du kan delta enbart i exkursionerna om du har motsvarande botaniska grundkunskaper. Vi besöker fyra vanliga växtmiljöer som skiljer sig mycket åt i vilka arter man kan hitta där. Samtidigt repeterar vi det vi har lärt oss under grundkursen och får se allting i praktiken. Vi testar också att gemensamt artbestämma med hjälp av en artnyckel.

Exakta exkursionslokaler är inte bestämt än. Miljöerna kommer att innehålla en blandning av orörda och människopåverkade marker, våtmarker och torrbackar, barrskogar och lövlundar.

Kursledaren Mira Rawet är biolog och botaniker från Stockholm. Hon är redaktör för den botaniska tidskriften Daphne, som ges ut av Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening, och studerar samtidigt till sin mastersexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Mira har flera års erfarenhet av att undervisa i floristik, artkunskap inom botanik.

Exkursionerna innebär vandring i skog och mark. Ta gärna med fika!

Kursstart: 28 maj
Kursledare: Mira Rawet
Anmälan: senast 20 maj på webben eller via mail till lena.wistrand@studieframjandet.se. Om du anmäler dig via mail ange personnummer och mobilnummer. Om du är medlem i Botaniska sällskapet får du 10 procent rabatt på kursavgiften.

vårenskurser2022

 

 

Kontakt

Lena Wistrand
Verksamhetsutvecklare
Eskilstuna
lena.wistrand@studieframjandet.se
016-15 93 23

Fyra botaniska exkursioner i Sörmland där vi tittar på olika växtmiljöer och övar på att artbestämma växter.

Anmäl dig

Exkursionerna är en uppföljning på grundkursen i botanik, men du kan delta enbart i exkursionerna om du har motsvarande botaniska grundkunskaper. Vi besöker fyra vanliga växtmiljöer som skiljer sig mycket åt i vilka arter man kan hitta där. Samtidigt repeterar vi det vi har lärt oss under grundkursen och får se allting i praktiken. Vi testar också att gemensamt artbestämma med hjälp av en artnyckel.

Exakta exkursionslokaler är inte bestämt än. Miljöerna kommer att innehålla en blandning av orörda och människopåverkade marker, våtmarker och torrbackar, barrskogar och lövlundar.

Kursledaren Mira Rawet är biolog och botaniker från Stockholm. Hon är redaktör för den botaniska tidskriften Daphne, som ges ut av Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening, och studerar samtidigt till sin mastersexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Mira har flera års erfarenhet av att undervisa i floristik, artkunskap inom botanik.

Exkursionerna innebär vandring i skog och mark. Ta gärna med fika!

Kursstart: 28 maj
Kursledare: Mira Rawet
Anmälan: senast 20 maj på webben eller via mail till lena.wistrand@studieframjandet.se. Om du anmäler dig via mail ange personnummer och mobilnummer. Om du är medlem i Botaniska sällskapet får du 10 procent rabatt på kursavgiften.

vårenskurser2022

 

 

Lena Wistrand Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Botanik i Södermanlands län