• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Grundkurs i botanik

En digital kurs där du får grundläggande kunskaper i botanik där du får lära dig allt från växternas evolutionära historia till hur man artbestämmer en blomma och känner igen ätbara växter i naturen.

Kursen omfattar åtta digital träffar via mötesverktyget zoom.


Innehåll:

 • Livet som växt: från frö till frö.
 • Var kommer alla växter ifrån?
 • Grunderna i att artbestämma.
 • Våra vanligaste familjer av blomväxter.
 • Specialgrupper: barrväxter, ormbunkar, m.fl.
 • Olika växtmiljöer, klimatet och människans påverkan.
 • Användbara växter: mat, medicin och mera.

Kursledaren Mira Rawet är biolog och botaniker från Stockholm. Hon är redaktör för den botaniska tidskriften Daphne som ges ut av Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening, och studerar samtidigt till sin mastersexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Mira har flera års erfarenhet av att undervisa i floristik, artkunskap inom botanik.

Du behöver en dator, läsplatta eller mobiltelefon med bra uppkoppling för att delta. Det underlättar om du också har någon form av hörlurar med mikrofon. Zoom är ett enkelt mötesverktyg, du behöver inte ladda ned något program utan bara följa länken som skickas ut via mail.

Den teoretiska grundkursen följs upp av fyra botaniska exkursioner som kommer att genomföras på olika platser i Sörmland den 28 maj, 4, 11 och 19 jun. Exkursionerna är tillgängliga även för den som inte har gått grundkursen men har motsvarande kunskaper. Du anmäler dig till exkursionerna här: https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2022/maj/botaniska-exkursioner/

Kursstart: 4 april klockan 18.30
Kursledare: Mira Rawet
Anmälan: senast 28 mars på webben eller via mail till lena.wistrand@studieframjandet.se. Om du anmäler dig via mail ange personnummer och mobilnummer. Om du är medlem i Botaniska sällskapet får du 10 procent rabatt på kursavgiften.

vårenskurser2022

 

 

 

 

Kontakt

Lena Wistrand
Verksamhetsutvecklare
Eskilstuna
lena.wistrand@studieframjandet.se
016-15 93 23

En digital kurs där du får grundläggande kunskaper i botanik där du får lära dig allt från växternas evolutionära historia till hur man artbestämmer en blomma och känner igen ätbara växter i naturen.

Anmäl dig

Kursen omfattar åtta digital träffar via mötesverktyget zoom.


Innehåll:

 • Livet som växt: från frö till frö.
 • Var kommer alla växter ifrån?
 • Grunderna i att artbestämma.
 • Våra vanligaste familjer av blomväxter.
 • Specialgrupper: barrväxter, ormbunkar, m.fl.
 • Olika växtmiljöer, klimatet och människans påverkan.
 • Användbara växter: mat, medicin och mera.

Kursledaren Mira Rawet är biolog och botaniker från Stockholm. Hon är redaktör för den botaniska tidskriften Daphne som ges ut av Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening, och studerar samtidigt till sin mastersexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Mira har flera års erfarenhet av att undervisa i floristik, artkunskap inom botanik.

Du behöver en dator, läsplatta eller mobiltelefon med bra uppkoppling för att delta. Det underlättar om du också har någon form av hörlurar med mikrofon. Zoom är ett enkelt mötesverktyg, du behöver inte ladda ned något program utan bara följa länken som skickas ut via mail.

Den teoretiska grundkursen följs upp av fyra botaniska exkursioner som kommer att genomföras på olika platser i Sörmland den 28 maj, 4, 11 och 19 jun. Exkursionerna är tillgängliga även för den som inte har gått grundkursen men har motsvarande kunskaper. Du anmäler dig till exkursionerna här: https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2022/maj/botaniska-exkursioner/

Kursstart: 4 april klockan 18.30
Kursledare: Mira Rawet
Anmälan: senast 28 mars på webben eller via mail till lena.wistrand@studieframjandet.se. Om du anmäler dig via mail ange personnummer och mobilnummer. Om du är medlem i Botaniska sällskapet får du 10 procent rabatt på kursavgiften.

vårenskurser2022

 

 

 

 

Lena Wistrand Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Botanik i Södermanlands län