Hej

Vi har placerat cookies på din digitala enhet och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du vill veta mer kan du läsa om cookies här.

Ledarutveckling steg 1

Ledarutveckling steg 1

Studiefrämjandets Ledarutveckling - en viktig del av ditt cirkelledarskap!
Genom att delta i vår ledarutveckling stärker du ditt ledarskap och du får hjälp med att utveckla din personliga ledarstil.
Erfarenhetsutbyte, diskussion och reflexion tillsammans med andra ökar dina kunskaper och du blir säkrare i din ledarroll.

Vår ledarutveckling är uppbyggd i tre steg och under steg 1 arbetar vi med:
Ledarrollen
Studiefrämjandet och folkbildningen
Cirkeln som arbetsform
Gruppdynamik

Ledarutveckling steg 1 fokuserar på rollen som ledare i Studiefrämjandet och grundläggande om hur gruppen fungerar. Du får grundläggande kunskaper i folkbildningens pedagogik och metoder samt Studiefrämjandets idé och organisation. Gemensamt förbereder vi oss för att vara ledare inom folkbildningen och för att kunna möta olika gruppsituationer som ledare i, och ambassadör för, Studiefrämjandet.

Vad kostar det?
För Dig som är cirkelledare i Sörmlands län står Studiefrämjandet för kurskostnad, kvällsmål, lunch och kaffe samt övernattning.
Du står själv endast för dina resekostnader.

Kontakta oss för mer information:
Studiefrämjandet Sörmland
Tel: 020-15 01 02
E-post: sormland@studieframjandet.se

Kontakt

Oscar Mander
Kvalitetshandläggare och bitr verksamhetschef
Nyköping
oscar.mander@studieframjandet.se
016-15 93 34

Studiefrämjandets Ledarutveckling - en viktig del av ditt cirkelledarskap!
Genom att delta i vår ledarutveckling stärker du ditt ledarskap och du får hjälp med att utveckla din personliga ledarstil.
Erfarenhetsutbyte, diskussion och reflexion tillsammans med andra ökar dina kunskaper och du blir säkrare i din ledarroll.

Vår ledarutveckling är uppbyggd i tre steg och under steg 1 arbetar vi med:
Ledarrollen
Studiefrämjandet och folkbildningen
Cirkeln som arbetsform
Gruppdynamik

Ledarutveckling steg 1 fokuserar på rollen som ledare i Studiefrämjandet och grundläggande om hur gruppen fungerar. Du får grundläggande kunskaper i folkbildningens pedagogik och metoder samt Studiefrämjandets idé och organisation. Gemensamt förbereder vi oss för att vara ledare inom folkbildningen och för att kunna möta olika gruppsituationer som ledare i, och ambassadör för, Studiefrämjandet.

Vad kostar det?
För Dig som är cirkelledare i Sörmlands län står Studiefrämjandet för kurskostnad, kvällsmål, lunch och kaffe samt övernattning.
Du står själv endast för dina resekostnader.

Kontakta oss för mer information:
Studiefrämjandet Sörmland
Tel: 020-15 01 02
E-post: sormland@studieframjandet.se

Oscar Mander Kvalitetshandläggare och bitr verksamhetschef