• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Ledarskap mentorprogram Med Studiefrämjandet

Unga personer i en studiecirkel

Ledarskap mentorprogram Med Studiefrämjandet

Mentorprogrammet för cirkelledare är en strukturerad och stödjande process som syftar till att stärka och utveckla ledarskapskompetensen hos cirkelledare inom. Programmet skapar en plattform för erfarenhetsutbyte och professionell tillväxt genom mentorskap.

Målet med mentorprogrammet är oftast att underlätta överföringen av kunskap och färdigheter från mer erfarna cirkelledare till dem som är nya eller mindre erfarna inom området. Det kan också bidra till att skapa en starkare och mer sammanhållen gemenskap av cirkelledare genom att främja ömsesidig respekt, förståelse och samarbete.

I mentorprogrammet för cirkelledare kan erfarna ledare fungera som mentorer och erbjuda vägledning, råd och stöd åt de mindre erfarna cirkelledarna. Detta kan omfatta diskussioner om strategisk planering, pedagogiska metoder, kommunikationsfärdigheter och andra relevanta ämnen.

Det är en interaktiv process där båda parter har möjlighet att lära av varandra och skapa en gynnsam miljö för personlig och professionell utveckling. Deltagarna i mentorprogrammet förväntas engagera sig aktivt, utbyta erfarenheter och dra nytta av varandras kunskap för att förbättra sin egen ledarroll och bidra till en mer framgångsrik och hållbar cirkelverksamhet.

Tid och plats:

Torsdagar kl. 10:00-12:15 i Studiefrämjandet kontor.

Kursen börjar den 5 september Febreuari med informationsträff.

 

För vem:

Kursen är tillgänglig för dig som redan är cirkelledare hos oss idag eller för dig som är intresserad av att bli det.

 

Kontakt

Asma Shiekh Attieh
Verksamhetsutvecklare Samhälle
Helsingborg
asma.shiekh.attieh@studieframjandet.se
070-145 84 67

Anmäl dig

Mentorprogrammet för cirkelledare är en strukturerad och stödjande process som syftar till att stärka och utveckla ledarskapskompetensen hos cirkelledare inom. Programmet skapar en plattform för erfarenhetsutbyte och professionell tillväxt genom mentorskap.

Målet med mentorprogrammet är oftast att underlätta överföringen av kunskap och färdigheter från mer erfarna cirkelledare till dem som är nya eller mindre erfarna inom området. Det kan också bidra till att skapa en starkare och mer sammanhållen gemenskap av cirkelledare genom att främja ömsesidig respekt, förståelse och samarbete.

I mentorprogrammet för cirkelledare kan erfarna ledare fungera som mentorer och erbjuda vägledning, råd och stöd åt de mindre erfarna cirkelledarna. Detta kan omfatta diskussioner om strategisk planering, pedagogiska metoder, kommunikationsfärdigheter och andra relevanta ämnen.

Det är en interaktiv process där båda parter har möjlighet att lära av varandra och skapa en gynnsam miljö för personlig och professionell utveckling. Deltagarna i mentorprogrammet förväntas engagera sig aktivt, utbyta erfarenheter och dra nytta av varandras kunskap för att förbättra sin egen ledarroll och bidra till en mer framgångsrik och hållbar cirkelverksamhet.

Tid och plats:

Torsdagar kl. 10:00-12:15 i Studiefrämjandet kontor.

Kursen börjar den 5 september Febreuari med informationsträff.

 

För vem:

Kursen är tillgänglig för dig som redan är cirkelledare hos oss idag eller för dig som är intresserad av att bli det.

 

Kontakt

Asma Shiekh Attieh Verksamhetsutvecklare Samhälle

Liknande kurser inom Föreningsutveckling i Skåne län