• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Mat och miljö - en djupdykning i matsystemet

Bild på små plantor

Mat och miljö - en djupdykning i matsystemet

Är du intresserad av mat och miljö? Maten lyfts ofta upp som en viktig pusselbit för hur vi ska leva mer miljövänligt. Men budskapen om vad som är miljövänligt kan vara förvirrande och motsägelsefulla. Ska jag låta bli att äta kött för klimatets skull eller ska jag äta kött för att gynna biologisk mångfald?

Maten lyfts ofta upp som en viktig pusselbit för hur vi ska leva mer miljövänligt. Men budskapen om vad som är miljövänligt kan vara förvirrande och motsägelsefulla. Ska jag låta bli att äta kött för klimatets skull eller ska jag äta kött för att gynna biologisk mångfald? Är det viktigast att äta eko eller närodlat?

Hur vi producerar mat påverkar både oss själva, landskapet runt omkring oss och våra medmänniskor som producerar maten. Jordbruket är en av de största orsakerna till flera av dagens miljöproblem. Men jordbruket skulle också kunna vara en viktig del av lösningarna på dessa problem.

Denna kurs kommer fördjupa sig i de sociala och ekonomiska strukturer som står i vägen för ett mer hållbart jordbruk. Vi kommer studera dessa frågor på en global och politisk nivå såväl som på personlig nivå. Vi kommer lära oss om, problematisera och diskutera: livscykelanalyser, globala dieter, hållbarhetscertifieringar, regenerativ och ekologisk odling, djuruppfödning, lokalproducerat och relationsmat.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad och engagerad i miljöfrågor och vill lära dig mer om hur matsystem och jordbruk påverkar miljön. Vi kommer diskutera dessa frågor utifrån olika sociologiska, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Cirkelledare är Hanna Williams. Hanna är agronom med fokus på jordhälsa och hållbart jordbruk och är van föreläsare inom ämnet. Hon är uppvuxen på en gård och har jobbat med lantbruk i Sverige och utomlands.

 

Kursen omfattar 5 träffar varannan vecka under våren. Finns det intresse bland kursdeltagarna skulle vi även kunna ordna ett studiebesök på en gård av intresse.

 

Kostnad: 350kr/person

Är du intresserad av mat och miljö? Maten lyfts ofta upp som en viktig pusselbit för hur vi ska leva mer miljövänligt. Men budskapen om vad som är miljövänligt kan vara förvirrande och motsägelsefulla. Ska jag låta bli att äta kött för klimatets skull eller ska jag äta kött för att gynna biologisk mångfald?

Anmäl dig

Maten lyfts ofta upp som en viktig pusselbit för hur vi ska leva mer miljövänligt. Men budskapen om vad som är miljövänligt kan vara förvirrande och motsägelsefulla. Ska jag låta bli att äta kött för klimatets skull eller ska jag äta kött för att gynna biologisk mångfald? Är det viktigast att äta eko eller närodlat?

Hur vi producerar mat påverkar både oss själva, landskapet runt omkring oss och våra medmänniskor som producerar maten. Jordbruket är en av de största orsakerna till flera av dagens miljöproblem. Men jordbruket skulle också kunna vara en viktig del av lösningarna på dessa problem.

Denna kurs kommer fördjupa sig i de sociala och ekonomiska strukturer som står i vägen för ett mer hållbart jordbruk. Vi kommer studera dessa frågor på en global och politisk nivå såväl som på personlig nivå. Vi kommer lära oss om, problematisera och diskutera: livscykelanalyser, globala dieter, hållbarhetscertifieringar, regenerativ och ekologisk odling, djuruppfödning, lokalproducerat och relationsmat.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad och engagerad i miljöfrågor och vill lära dig mer om hur matsystem och jordbruk påverkar miljön. Vi kommer diskutera dessa frågor utifrån olika sociologiska, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Cirkelledare är Hanna Williams. Hanna är agronom med fokus på jordhälsa och hållbart jordbruk och är van föreläsare inom ämnet. Hon är uppvuxen på en gård och har jobbat med lantbruk i Sverige och utomlands.

 

Kursen omfattar 5 träffar varannan vecka under våren. Finns det intresse bland kursdeltagarna skulle vi även kunna ordna ett studiebesök på en gård av intresse.

 

Kostnad: 350kr/person

Liknande kurser inom Mat, hem & trädgård i Skåne län