• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Mata fåglar - vilka och varför?

I den här studiecirkeln lär vi oss om fåglarnas olika matvanor, vilka miljöer gynnar fåglarna och vilka fåglar som är vanliga. Vi tar även upp en del oväntade arter som kan dyka upp

Intresserad av att mata fåglar?
Vad kan du om fåglarnas strategier för att klara vintern?
Vill du lära dig mer om fågelmatning och vad som ska finnas på ett fågelbord?
Vill du bli bättre på att känna igen fåglar och deras matvanor?


Varje år övervintrar ungefär 300 fågelarter i Sverige. Det kan vara mycket lärorikt, för att inte tala om roligt, att mata fåglar under den kalla perioden av året. Genom att observera matgästerna i trädgården lär en sig känna igen olika arter, deras utseenden, beteenden och skillnader.


Detta är en studiecirkel på dagtid och vi utgår från Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad.

Vi kommer använda oss av boken Fågelmatning, allt du behöver veta - som Studiefrämjandet har exemplar att låna ut. Vid första träffen gå vi igenom det praktiska.

Vi planerar även uteträffar där vi kan skåda fågel.
Vinterfåglar inpå knuten 27-30 januari 2023 - vårt mål är att ni ska kunna känna igen och vara delaktiga i rapporteringen.

Gå gärna med i Nordöstra Skånes Fågelklubb oc läs programmet här https://www.spoven.com/

Frågor till cirkelledaren Evert Valfridsson 070 602 30 45 eller mari.graneskog@studieframjandet.se 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

I den här studiecirkeln lär vi oss om fåglarnas olika matvanor, vilka miljöer gynnar fåglarna och vilka fåglar som är vanliga. Vi tar även upp en del oväntade arter som kan dyka upp

Anmäl dig

Intresserad av att mata fåglar?
Vad kan du om fåglarnas strategier för att klara vintern?
Vill du lära dig mer om fågelmatning och vad som ska finnas på ett fågelbord?
Vill du bli bättre på att känna igen fåglar och deras matvanor?


Varje år övervintrar ungefär 300 fågelarter i Sverige. Det kan vara mycket lärorikt, för att inte tala om roligt, att mata fåglar under den kalla perioden av året. Genom att observera matgästerna i trädgården lär en sig känna igen olika arter, deras utseenden, beteenden och skillnader.


Detta är en studiecirkel på dagtid och vi utgår från Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad.

Vi kommer använda oss av boken Fågelmatning, allt du behöver veta - som Studiefrämjandet har exemplar att låna ut. Vid första träffen gå vi igenom det praktiska.

Vi planerar även uteträffar där vi kan skåda fågel.
Vinterfåglar inpå knuten 27-30 januari 2023 - vårt mål är att ni ska kunna känna igen och vara delaktiga i rapporteringen.

Gå gärna med i Nordöstra Skånes Fågelklubb oc läs programmet här https://www.spoven.com/

Frågor till cirkelledaren Evert Valfridsson 070 602 30 45 eller mari.graneskog@studieframjandet.se 

 

Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Fågelskådning i Skåne län