• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Föräldraskap genom adoption

Kursen genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) och Socialstyrelsens krav, vilket bland annat innebär att vi använder studiematerial och studiehandledning "Föräldraskap genom adoption".

Godkänd utbildare
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge är godkänd utbildare av den obligatoriska föräldrautbildningen inför internationell adoption (FIA), våra kursledare har genomfört MFoF:s grundutbildning.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som funderar på att adoptera barn från annat land än Sverige.
Om ni är två föräldrar då är det obligatoriskt att båda deltar i kursen.

Målet med kursen
Från år 2005 måste den som vill adoptera ett barn internationellt gå en obligatorisk föräldrautbildning och det är din hemkommun som ansvarar för att anvisa dig till en godkänd utbildare.
Målet är att du ska få en realistisk bild av adoption och vad adoptionsprocessen innebär. Att du ska vara väl förberedd, informerad och få en bra grund för ditt beslut om att adoptera ett barn.
Efter avslutad kurs får du ett intyg vilket du behöver för att göra en medgivandeutredning samt ansöka om adoption.

Kursstart
Vi startar kontinuerligt nya kurser och nästa kurs planeras starta måndag 11 oktober 2021. Totalt 7 träffar. Kursen pågår till och med 29 november. Ingen sammankomst vecka 44 (1 november).

Covid-19?
Kursen med start 11 oktober planeras genomföras på Ystadsgatan 53, Malmö.
Vi hoppas kunna genomföra kursen fysiskt i Studiefrämjandets lokaler i Malmö, men om smittspridningen ökar kan vi behöva ställa om och köra kursen digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Du kommer i så fall bli kontaktad och får då ta ställning till om du önskar delta i kurs på distans eller önska vänta till dess vi kan köra fysisk kurs igen.

Sista anmälan 16 september 2021
Efter sista anmälningsdag vänligen kontakta Lotta Pedersen (se kontaktuppgifter nedan) för information om eventuell ledig plats.
Om ovanstående kurs är fullbokad tar Lotta gärna emot din intresseanmälan och du blir placerad i kö. Du kommer då automatiskt att få inbjudan till en senare kurs.

Innehåll
Kursen omfattar 21 klocktimmar, 7 kurstillfällen.
Vi erbjuder endast kurser på måndagar (kvällstid).
OBS! Ej kurser på helger och ej intensivkurser.

- Internationell adoption
- Barns utveckling
- Barnen
- Att bilda familj
- Att möta barnet
- Den första tiden tillsammans
- Att vara en adoptivfamilj

Kursmaterial
Vi använder boken "Föräldraskap genom adoption" och du kommer få ett exemplar vid första kurstillfället. Boken ingår i kursavgiften.

Antal deltagare per grupp
Kurserna genomförs i grupper om 8-16 deltagare och det är obligatorisk närvaroplikt.
Beroende på antal deltagare har vi en eller två kursledare per kurs med följande kompetens: Beteendevetenskaplig utbildning. Grundutbildade på aktuellt studiematerial. Egen erfarenhet av adoptioner. Kunskap om barn och erfarenhet av att leda kurser.

Bra att veta
Innan du anmäler dig till utbildningen skall du ha varit i kontakt med familjerätten i din kommun och genomfört ett informationssamtal.
För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du kunna läsa, tala och förstå svenska. Du ska kunna förstå kursledarens muntliga presentationer kring området adoption och själv kunna uttrycka idéer och åsikter i ämnet vid diskussion med kursledaren och övriga deltagare.

Kursavgift
Fysisk kurs: 2 700 kronor per person.
(Kurs på distans: 2 600 kronor per person)

Delbetalning
Om du vill dela upp din avgift på två delbetalningar, vänligen meddela oss i samband med din anmälan. Delbetalning kostar inget extra.

Plats
Fysisk kurs: Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
(Kurs på distans: via videokonferensverktyget Zoom)

Läs mer
Se broschyren: Föräldraskap genom adoption!

Bild framsida folder 2021.jpg

Adoption broschyr


#MalmöHt2021

Kontakt

Lotta Pedersen
Folkbildningsutvecklare
Malmö
lotta.pedersen@studieframjandet.se
072-357 44 52

Kursen genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) och Socialstyrelsens krav, vilket bland annat innebär att vi använder studiematerial och studiehandledning "Föräldraskap genom adoption".

Godkänd utbildare
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge är godkänd utbildare av den obligatoriska föräldrautbildningen inför internationell adoption (FIA), våra kursledare har genomfört MFoF:s grundutbildning.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som funderar på att adoptera barn från annat land än Sverige.
Om ni är två föräldrar då är det obligatoriskt att båda deltar i kursen.

Målet med kursen
Från år 2005 måste den som vill adoptera ett barn internationellt gå en obligatorisk föräldrautbildning och det är din hemkommun som ansvarar för att anvisa dig till en godkänd utbildare.
Målet är att du ska få en realistisk bild av adoption och vad adoptionsprocessen innebär. Att du ska vara väl förberedd, informerad och få en bra grund för ditt beslut om att adoptera ett barn.
Efter avslutad kurs får du ett intyg vilket du behöver för att göra en medgivandeutredning samt ansöka om adoption.

Kursstart
Vi startar kontinuerligt nya kurser och nästa kurs planeras starta måndag 11 oktober 2021. Totalt 7 träffar. Kursen pågår till och med 29 november. Ingen sammankomst vecka 44 (1 november).

Covid-19?
Kursen med start 11 oktober planeras genomföras på Ystadsgatan 53, Malmö.
Vi hoppas kunna genomföra kursen fysiskt i Studiefrämjandets lokaler i Malmö, men om smittspridningen ökar kan vi behöva ställa om och köra kursen digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Du kommer i så fall bli kontaktad och får då ta ställning till om du önskar delta i kurs på distans eller önska vänta till dess vi kan köra fysisk kurs igen.

Sista anmälan 16 september 2021
Efter sista anmälningsdag vänligen kontakta Lotta Pedersen (se kontaktuppgifter nedan) för information om eventuell ledig plats.
Om ovanstående kurs är fullbokad tar Lotta gärna emot din intresseanmälan och du blir placerad i kö. Du kommer då automatiskt att få inbjudan till en senare kurs.

Innehåll
Kursen omfattar 21 klocktimmar, 7 kurstillfällen.
Vi erbjuder endast kurser på måndagar (kvällstid).
OBS! Ej kurser på helger och ej intensivkurser.

- Internationell adoption
- Barns utveckling
- Barnen
- Att bilda familj
- Att möta barnet
- Den första tiden tillsammans
- Att vara en adoptivfamilj

Kursmaterial
Vi använder boken "Föräldraskap genom adoption" och du kommer få ett exemplar vid första kurstillfället. Boken ingår i kursavgiften.

Antal deltagare per grupp
Kurserna genomförs i grupper om 8-16 deltagare och det är obligatorisk närvaroplikt.
Beroende på antal deltagare har vi en eller två kursledare per kurs med följande kompetens: Beteendevetenskaplig utbildning. Grundutbildade på aktuellt studiematerial. Egen erfarenhet av adoptioner. Kunskap om barn och erfarenhet av att leda kurser.

Bra att veta
Innan du anmäler dig till utbildningen skall du ha varit i kontakt med familjerätten i din kommun och genomfört ett informationssamtal.
För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du kunna läsa, tala och förstå svenska. Du ska kunna förstå kursledarens muntliga presentationer kring området adoption och själv kunna uttrycka idéer och åsikter i ämnet vid diskussion med kursledaren och övriga deltagare.

Kursavgift
Fysisk kurs: 2 700 kronor per person.
(Kurs på distans: 2 600 kronor per person)

Delbetalning
Om du vill dela upp din avgift på två delbetalningar, vänligen meddela oss i samband med din anmälan. Delbetalning kostar inget extra.

Plats
Fysisk kurs: Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö
(Kurs på distans: via videokonferensverktyget Zoom)

Läs mer
Se broschyren: Föräldraskap genom adoption!

Bild framsida folder 2021.jpg

Adoption broschyr


#MalmöHt2021

Lotta Pedersen Folkbildningsutvecklare

Liknande kurser inom Adoption i Skåne län