• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Aktivt Hopp: En diskussionscirkel

Öppna upp för hopp och mening i en ohållbar samtid. En cirkel för att tydliggöra kulturens och våra egna vanor; i tankar, känslor och beteenden, som inte tjänar oss eller andra väl.

Detta är en studiecirkel där vi kommer försöka kartlägga och blotta undermedvetna vanor och idéer som inte längre gynnar oss, varken som mänsklighet eller privat. Det blir en blandning av samtal, övningar och föreläsningar på många olika teman men som alla har gemensamt att medvetandegöra och lösgöra.

 • Var hittar vi rötterna och stammen till vår ohållbara mänskliga civilisation?
 • Hur tar dessa destruktiva vanor sig uttryck i oss själva, vår närhet och kulturen på subtila men avgörande sätt?
 • Hur kan vi börja minska dessa vanors kraft och odla nya? 

Det är en cirkel där deltagarna kommer få mycket stort inflytande över innehållet under själva träffarna. Vi gör det tillsammans för att hjälpa varandra med cirkelns mål som är att öppna upp för hopp och mening. Vi utgår från tacksamhet för att komma med bra inställning till både cirkeln och dess teman.

Boken och konceptet Aktivt hopp kommer vara en ledsagare genom denna studiecirkel.

För mer information, kontakta gärna Johanna Anemalm

Preliminär start mitten av november, vid minst 5 deltagare.

Öppna upp för hopp och mening i en ohållbar samtid. En cirkel för att tydliggöra kulturens och våra egna vanor; i tankar, känslor och beteenden, som inte tjänar oss eller andra väl.

Anmäl dig

Detta är en studiecirkel där vi kommer försöka kartlägga och blotta undermedvetna vanor och idéer som inte längre gynnar oss, varken som mänsklighet eller privat. Det blir en blandning av samtal, övningar och föreläsningar på många olika teman men som alla har gemensamt att medvetandegöra och lösgöra.

 • Var hittar vi rötterna och stammen till vår ohållbara mänskliga civilisation?
 • Hur tar dessa destruktiva vanor sig uttryck i oss själva, vår närhet och kulturen på subtila men avgörande sätt?
 • Hur kan vi börja minska dessa vanors kraft och odla nya? 

Det är en cirkel där deltagarna kommer få mycket stort inflytande över innehållet under själva träffarna. Vi gör det tillsammans för att hjälpa varandra med cirkelns mål som är att öppna upp för hopp och mening. Vi utgår från tacksamhet för att komma med bra inställning till både cirkeln och dess teman.

Boken och konceptet Aktivt hopp kommer vara en ledsagare genom denna studiecirkel.

För mer information, kontakta gärna Johanna Anemalm

Preliminär start mitten av november, vid minst 5 deltagare.

Liknande kurser inom Miljö & klimat i Skåne län