• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vildmarksvandring med STF Östra Skåne

Svensk natur och friluftsliv

Vildmarksvandring med STF Östra Skåne

En vandring på c:a 8-10 km i norra delen av Osby kommun under ledning av Bengt och Sara Olsson.

Vi vandrar på skogsvägar i norra delen av Osby kommun. Vi går genom tät blandskog med rikt djurliv. I området finns planer att uppföra en vindkraftspark. Osby kommun har en vacker och omväxlande natur med vida skogar, myrar och blänkande sjöar. I naturvårdsplanen finns utpekat särskilt skyddsvärda områden och även flera Natura 2000-områden samt naturreservat, bland annat det kommunala naturreservat Näset vid Osbysjön.

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling: Kl 10.00 vid Apan & Kaninen, Kristianstadsgatan, Osby för gemensam avfärd norrut (5-6 km).

Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med vandringsledaren. 

För mer info och anmälan kontakta vandringsledare: Bengt och Sara Olsson, 0708-896928

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

En vandring på c:a 8-10 km i norra delen av Osby kommun under ledning av Bengt och Sara Olsson.

Vi vandrar på skogsvägar i norra delen av Osby kommun. Vi går genom tät blandskog med rikt djurliv. I området finns planer att uppföra en vindkraftspark. Osby kommun har en vacker och omväxlande natur med vida skogar, myrar och blänkande sjöar. I naturvårdsplanen finns utpekat särskilt skyddsvärda områden och även flera Natura 2000-områden samt naturreservat, bland annat det kommunala naturreservat Näset vid Osbysjön.

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling: Kl 10.00 vid Apan & Kaninen, Kristianstadsgatan, Osby för gemensam avfärd norrut (5-6 km).

Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med vandringsledaren. 

För mer info och anmälan kontakta vandringsledare: Bengt och Sara Olsson, 0708-896928

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län