• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring vid Bockeboda med STF Östra Skåne

Träd

Vandring vid Bockeboda med STF Östra Skåne

Birgitta och Sven Malm guidar oss runt vid Bockeboda på vandringens dag

Vi går på sydöstra delen av Bockebodaområdet bland hundraåriga ekar, lindar, bokar och almar. Paus för fika och sedan åter till parkeringen. Sträcka cirka 7 km.

Nävlingeåsen är en urbergshorst som bildades genom dramatiska jordbävningar för ungefär 100 miljoner år sedan. Stora delar av området ligger 60–70 meter över havet. Bockeboda har rika biologiska värden. Stora delar av åsen är planterad med gran, men här finns också bokskogar, ek, tall och björk och inslag av alsumpskog. De mäktiga bokarna och stora ekarna vid Uddarps parkering är flera hundra år gamla och är särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden, med olika lavar, mossor, svampar och insekter.

Kläder efter väder. Medtag fika och gärna kikare.

Samling: På parkeringen Baslinjen – Långmossevägen kl 10.00. Kör Uddarpsvägen från Skepparslöv till infart på Baslinjen.

Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med vandringsledaren. 

För mer info och anmälan kontakta vandringsledare: Birgitta/Sven Malm 0702-532790.

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Birgitta och Sven Malm guidar oss runt vid Bockeboda på vandringens dag

Vi går på sydöstra delen av Bockebodaområdet bland hundraåriga ekar, lindar, bokar och almar. Paus för fika och sedan åter till parkeringen. Sträcka cirka 7 km.

Nävlingeåsen är en urbergshorst som bildades genom dramatiska jordbävningar för ungefär 100 miljoner år sedan. Stora delar av området ligger 60–70 meter över havet. Bockeboda har rika biologiska värden. Stora delar av åsen är planterad med gran, men här finns också bokskogar, ek, tall och björk och inslag av alsumpskog. De mäktiga bokarna och stora ekarna vid Uddarps parkering är flera hundra år gamla och är särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden, med olika lavar, mossor, svampar och insekter.

Kläder efter väder. Medtag fika och gärna kikare.

Samling: På parkeringen Baslinjen – Långmossevägen kl 10.00. Kör Uddarpsvägen från Skepparslöv till infart på Baslinjen.

Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med vandringsledaren. 

För mer info och anmälan kontakta vandringsledare: Birgitta/Sven Malm 0702-532790.

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län