• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Exkursion till Dalshult naturreservat

.

Exkursion till Dalshult naturreservat

Med hjälp av kvällens exkursionsledare Mikael Gustafsson och Tony Svensson, letar vi efter rödlistade arter och signalarter.

Naturreservaten Dalshult och Sporrakulla ligger i Kullaskogen utanför Sibbhult. De utgör en levande rest av ett ålderdomligt odlingslandskap i nordöstra Skånes skogsbygder. 

I både Dalshult och Sporrakulla finns spår av det ålderdomliga jordbrukandet med stengärdsgårdar, odlingsrösen och terrassodlingar. På sina ställen syns topphuggna och knotiga gamla träd. Dessa hamlade träd har årligen blivit beskurna på på grenar och skott. Grenar som både gett djurfoder i form av löv och bark och sedan brännved till bakugnen. De gamla träden med sina håligheter är idag viktiga boplatser för både vedskalbaggar och fladdermöss.

Dalshults betade inägor är idag trädklädda, mestadels med ekar. Träden är viktig för områdets många sällsynta vedinsekter och lavar. Betesdjuren ser samtidigt till att marken inte växer igen och att de betesgynnade växterna finns kvar. I det gamla jordbrukslandskapet har människa och natur tillsammans format en miljö som är mycket rik på arter.

Samarbete med Puggehatten – Skånes mykologiska förening.
Exkursionsledare Mikael Gustafsson, Hästveda och Tony Svensson, Kristianstad. Kontakt Mikael: info@skogsfru.se

Kläder efter väder och medtag matsäck. 

Samling: Vid parkeringen vid Sporrakulla gård 10:00, ev kör vi vidare därifrån till betesmarken vid Dalshult.

Kontakt: Ingvar Nilsson 070-250 27 54    

Välkomna!                                                           

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Med hjälp av kvällens exkursionsledare Mikael Gustafsson och Tony Svensson, letar vi efter rödlistade arter och signalarter.

Naturreservaten Dalshult och Sporrakulla ligger i Kullaskogen utanför Sibbhult. De utgör en levande rest av ett ålderdomligt odlingslandskap i nordöstra Skånes skogsbygder. 

I både Dalshult och Sporrakulla finns spår av det ålderdomliga jordbrukandet med stengärdsgårdar, odlingsrösen och terrassodlingar. På sina ställen syns topphuggna och knotiga gamla träd. Dessa hamlade träd har årligen blivit beskurna på på grenar och skott. Grenar som både gett djurfoder i form av löv och bark och sedan brännved till bakugnen. De gamla träden med sina håligheter är idag viktiga boplatser för både vedskalbaggar och fladdermöss.

Dalshults betade inägor är idag trädklädda, mestadels med ekar. Träden är viktig för områdets många sällsynta vedinsekter och lavar. Betesdjuren ser samtidigt till att marken inte växer igen och att de betesgynnade växterna finns kvar. I det gamla jordbrukslandskapet har människa och natur tillsammans format en miljö som är mycket rik på arter.

Samarbete med Puggehatten – Skånes mykologiska förening.
Exkursionsledare Mikael Gustafsson, Hästveda och Tony Svensson, Kristianstad. Kontakt Mikael: info@skogsfru.se

Kläder efter väder och medtag matsäck. 

Samling: Vid parkeringen vid Sporrakulla gård 10:00, ev kör vi vidare därifrån till betesmarken vid Dalshult.

Kontakt: Ingvar Nilsson 070-250 27 54    

Välkomna!                                                           

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Botanik i Skåne län