• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring i Nävlinge med STF Östra Skåne

En guidad vandring Gedaryggen-Jungfrufallet på c:a 13-14 km.

Vi vandrar genom nyutslagen bokskog över Gedaryggen och vidare via Jungfrustenen till Jungfrufallet, där vi fikar. Vandringen går på både stigar och grusvägar. Ett par kortare, branta  backar. Om vi inte jäktar är vi ute 5-6 timmar, så det kan vara gott med en extra fika.

Leden, som nyttjats i tusentals år, går genom högrest bokskog, storvuxen granskog och över betesmarker. Vi passerar gränsstenar och resterna av en gammal backstuga, ett träkors som berättar en hisklig historia, vandra på en unikt lång hålväg och mycket mer. Leden kallas Gedaryggen eftersom åsen den sträcker över är spetsig som ryggen på en get, geda-rygg på skånska.

Jungfrufallet är ett mindre vattenfall på Nävlingeåsen. Sägnen berättar att under 'skånska kriget' 1675-1679 tog en jungfru till skogs från borgen i Ljungarum då den sats i brand och skövlats.

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling:  Vi samlas kl 10.00 på parkeringen vid hembygdsgården eller kyrkan i Nävlinge. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Bo Sjögren, 0701-418504. Mer info: Bengt Klingheim, 0702-900833 eller bengt@klingheim.nu

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

En guidad vandring Gedaryggen-Jungfrufallet på c:a 13-14 km.

Vi vandrar genom nyutslagen bokskog över Gedaryggen och vidare via Jungfrustenen till Jungfrufallet, där vi fikar. Vandringen går på både stigar och grusvägar. Ett par kortare, branta  backar. Om vi inte jäktar är vi ute 5-6 timmar, så det kan vara gott med en extra fika.

Leden, som nyttjats i tusentals år, går genom högrest bokskog, storvuxen granskog och över betesmarker. Vi passerar gränsstenar och resterna av en gammal backstuga, ett träkors som berättar en hisklig historia, vandra på en unikt lång hålväg och mycket mer. Leden kallas Gedaryggen eftersom åsen den sträcker över är spetsig som ryggen på en get, geda-rygg på skånska.

Jungfrufallet är ett mindre vattenfall på Nävlingeåsen. Sägnen berättar att under 'skånska kriget' 1675-1679 tog en jungfru till skogs från borgen i Ljungarum då den sats i brand och skövlats.

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling:  Vi samlas kl 10.00 på parkeringen vid hembygdsgården eller kyrkan i Nävlinge. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Bo Sjögren, 0701-418504. Mer info: Bengt Klingheim, 0702-900833 eller bengt@klingheim.nu

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län