• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring i naturreservatet Göingeåsen med STF Östra Skåne

Grupp människor som vandrar i naturen

Vandring i naturreservatet Göingeåsen med STF Östra Skåne

En guidad vandring på 4 km i mycket kuperad terräng med Lars-Erik Williams

Vi vandrar på stigar genom bokskogar, förbi militärens gamla bergrum, bestiger Klinten, undviker krokodiler (!) och fikar på lägerplats med vidunderlig utsikt över Finjasjön. Obs! Mycket kuperad terräng. 

Göingeåsen är en bergrygg söder om Hässleholm. Reservatet domineras av ädellövskog men här finns även inslag av barrskog och betesmark. Ädellövskogen består främst av bok, ek och avenbok. Förbi gamla eklundar, genom låglänta våtmarker och alkärr ringlar Tormestorpsån genom naturreservatet. Öster om ån reser sig Spraglerödsbrantens bergvägg och Göingeåsens steniga sluttningar, klädda med ädellövskog. I de gamla träden lever en hel värld av lavar, mossor, svampar och insekter.

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling: Vi samlas kl 17.00 på parkeringsplatsen till Naturreservat Göingeåsen, Påbrovägen, Tormestorp. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Bengt Klingheim 0702-900833 eller bengt@klingheim.nu

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

En guidad vandring på 4 km i mycket kuperad terräng med Lars-Erik Williams

Vi vandrar på stigar genom bokskogar, förbi militärens gamla bergrum, bestiger Klinten, undviker krokodiler (!) och fikar på lägerplats med vidunderlig utsikt över Finjasjön. Obs! Mycket kuperad terräng. 

Göingeåsen är en bergrygg söder om Hässleholm. Reservatet domineras av ädellövskog men här finns även inslag av barrskog och betesmark. Ädellövskogen består främst av bok, ek och avenbok. Förbi gamla eklundar, genom låglänta våtmarker och alkärr ringlar Tormestorpsån genom naturreservatet. Öster om ån reser sig Spraglerödsbrantens bergvägg och Göingeåsens steniga sluttningar, klädda med ädellövskog. I de gamla träden lever en hel värld av lavar, mossor, svampar och insekter.

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling: Vi samlas kl 17.00 på parkeringsplatsen till Naturreservat Göingeåsen, Påbrovägen, Tormestorp. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Bengt Klingheim 0702-900833 eller bengt@klingheim.nu

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län