• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring Degeberga backar med STF Östra Skåne

Vandring Degeberga backar med STF Östra Skåne

Vi vandrar cirka 11 km genom betesmark, över kullar och i lövskog, varav en kuperad slinga på 3-4 km. 

På Degeberga backar trivs bland annat ovanliga arter som tofsäxing, liten sandlilja och sandnejlika. På backarna växer även den fridlysta backsippan. De öppna, varma sandmarkerna utgör även hemvist för den skygga sandödlan, vars hanar under våren blir praktfullt smaragdgröna. I Forsakarsbäcken som rinner genom reservatet syns den lika färgglada kungsfiskaren regelbundet. De lättgrävda jordarna hyser även en rad sällsynta skalbaggar, som den spektakulära månhornsbaggen.

Med hjälp av våra tre gudier får vi veta mer om detta artrika område.

Kläder efter väder och medtag fika för två pauser och gärna kikare.

Samling: vid P-plats ”Degeberga backar”, skyltat in till höger strax före Coop på motsatta sidan. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Agneta Löwgren 0733-645885, Mona Persson 0720-019635 eller Kerstin Andersson 0708-324750.

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Vi vandrar cirka 11 km genom betesmark, över kullar och i lövskog, varav en kuperad slinga på 3-4 km. 

På Degeberga backar trivs bland annat ovanliga arter som tofsäxing, liten sandlilja och sandnejlika. På backarna växer även den fridlysta backsippan. De öppna, varma sandmarkerna utgör även hemvist för den skygga sandödlan, vars hanar under våren blir praktfullt smaragdgröna. I Forsakarsbäcken som rinner genom reservatet syns den lika färgglada kungsfiskaren regelbundet. De lättgrävda jordarna hyser även en rad sällsynta skalbaggar, som den spektakulära månhornsbaggen.

Med hjälp av våra tre gudier får vi veta mer om detta artrika område.

Kläder efter väder och medtag fika för två pauser och gärna kikare.

Samling: vid P-plats ”Degeberga backar”, skyltat in till höger strax före Coop på motsatta sidan. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Agneta Löwgren 0733-645885, Mona Persson 0720-019635 eller Kerstin Andersson 0708-324750.

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län