• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Exkursion till Ravnarp naturreservat

Kvällens exkursionsledare, Ingvar Nilsson tar oss ut till det nybildade reservatet Ravnarp i Hanavrå strax utanför Visseltofta.

Ravnarp är Osby kommuns nyaste naturreservat. Här möts vi av artrika ängsmarker och äldre ädellövskog. Ingvar visar och berättar om växter och djurs i det nybildade reservatet.

I den slåttrade ängsmarken finns en värdefull flora. Här kan du bland annat hitta den gulblommande och sällsynta slåttergubben. Andra exempel på ängens blommor är ängsskallra, höskallra, toppklocka, stor blåklocka, prästkrage, ängsvädd, gullviva, smörboll, gökblomster, grönvit nattviol och Jungfru Marie nycklar. I ängen finns hamlade (topphuggna) lindar, fristående grova ekar och bukettlika hasselbuskar. Fåglar som du kan se flyga i området är stare, ladusvala, svartvit flugsnappare och den grönskimrande hackspetten gröngöling. Bland insekterna finns färgglada arter som den svartröda mindre bastadsvärmaren och den turkosgröna ängsmetallvingen.

Områdets ädellövskogar består främst av bok i olika ålder, men på sina ställen finns även ek och andra lövträd. Genom naturvårdande åtgärder skapas mer död ved. Det gynnar ovanliga vedlevande skalbaggar, trädlevande mossor och lavar, samt vedsvampar. I skogen kan du se den stora, svarta hackspetten spillkråka. En annan av skogens fåglar är den grå sångaren svarthätta, som känns igen på sin svarta hjässa, eller kanske mössliknande hätta?

Kläder efter väder och medtag fika. 

Samling: vid Osby järnvägsstation (östra sidan) 18:00 eller Visseltofta kyrka 18:20.

Kontakt: Ingvar Nilsson 070-250 27 54    

Välkomna!                                                           

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Kvällens exkursionsledare, Ingvar Nilsson tar oss ut till det nybildade reservatet Ravnarp i Hanavrå strax utanför Visseltofta.

Ravnarp är Osby kommuns nyaste naturreservat. Här möts vi av artrika ängsmarker och äldre ädellövskog. Ingvar visar och berättar om växter och djurs i det nybildade reservatet.

I den slåttrade ängsmarken finns en värdefull flora. Här kan du bland annat hitta den gulblommande och sällsynta slåttergubben. Andra exempel på ängens blommor är ängsskallra, höskallra, toppklocka, stor blåklocka, prästkrage, ängsvädd, gullviva, smörboll, gökblomster, grönvit nattviol och Jungfru Marie nycklar. I ängen finns hamlade (topphuggna) lindar, fristående grova ekar och bukettlika hasselbuskar. Fåglar som du kan se flyga i området är stare, ladusvala, svartvit flugsnappare och den grönskimrande hackspetten gröngöling. Bland insekterna finns färgglada arter som den svartröda mindre bastadsvärmaren och den turkosgröna ängsmetallvingen.

Områdets ädellövskogar består främst av bok i olika ålder, men på sina ställen finns även ek och andra lövträd. Genom naturvårdande åtgärder skapas mer död ved. Det gynnar ovanliga vedlevande skalbaggar, trädlevande mossor och lavar, samt vedsvampar. I skogen kan du se den stora, svarta hackspetten spillkråka. En annan av skogens fåglar är den grå sångaren svarthätta, som känns igen på sin svarta hjässa, eller kanske mössliknande hätta?

Kläder efter väder och medtag fika. 

Samling: vid Osby järnvägsstation (östra sidan) 18:00 eller Visseltofta kyrka 18:20.

Kontakt: Ingvar Nilsson 070-250 27 54    

Välkomna!                                                           

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Botanik i Skåne län