• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vilda blommornas dag - Lyngsjö

En exkursion i artrikt landskap med kunnig guide.

Här finns allt från blomrika fuktängar och rikkärr till torr sandstäpp. Den kalkrika källvattensjön med omgivande orkidérika fuktängar är betagande. Här hittar man såväl rosa-lila majnycklar och ängsnycklar som lite mindre iögonfallande kärrknipprot. Andra växter som trivs i den fuktiga och kalkrika miljön är kärrspira, slåtterblomma, vildlin, majviva, darrgräs och smörbollar. Stora delar av Lyngsjö naturreservat består av torra, sandiga marker som använts till åker och bete sedan gammalt. Här kan du hitta gamla åkerogräs som fågelarv och riddarsporre, samt den exklusiva nejlikväxten sandnörel som bara finns här i hela Norden. Det finns även partier med sandstäpp. Där visar sig de typiska sandstäppsarterna sandnejlika, tofsäxing och grådådra.

I sanden trivs även speciella insekter och svampar. Här lever den ovanliga skalbaggen hårdyngbaggen, men också bladhorningar som månhornsbagge och rakhornsdyvel. Namnet bladhorning syftar på den bladliknande spetsen på dessa skalbaggars antenner. Bland svamparna finns rariteter som dvärgjordstjärna, liten diskröksvamp och mörk stjälkröksvamp.

Ta med egen fika, gärna kikare och oömma kläder.

Plats och samling: Lyngsjö Kyrka kl 10:00 utmed väg 19 till Ystad. Ca 2 mil S Krstd.
Kontakt: Anders Johansson 0705-23 11 78

ALLA ÄR VÄLKOMNA till alla våra evenemang , även de som inte är medlemmar. Det är GRATIS om inget annat anges, men vid samåkning delar man på kostnaden med 5 kr/mil och passagerare.

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

En exkursion i artrikt landskap med kunnig guide.

Här finns allt från blomrika fuktängar och rikkärr till torr sandstäpp. Den kalkrika källvattensjön med omgivande orkidérika fuktängar är betagande. Här hittar man såväl rosa-lila majnycklar och ängsnycklar som lite mindre iögonfallande kärrknipprot. Andra växter som trivs i den fuktiga och kalkrika miljön är kärrspira, slåtterblomma, vildlin, majviva, darrgräs och smörbollar. Stora delar av Lyngsjö naturreservat består av torra, sandiga marker som använts till åker och bete sedan gammalt. Här kan du hitta gamla åkerogräs som fågelarv och riddarsporre, samt den exklusiva nejlikväxten sandnörel som bara finns här i hela Norden. Det finns även partier med sandstäpp. Där visar sig de typiska sandstäppsarterna sandnejlika, tofsäxing och grådådra.

I sanden trivs även speciella insekter och svampar. Här lever den ovanliga skalbaggen hårdyngbaggen, men också bladhorningar som månhornsbagge och rakhornsdyvel. Namnet bladhorning syftar på den bladliknande spetsen på dessa skalbaggars antenner. Bland svamparna finns rariteter som dvärgjordstjärna, liten diskröksvamp och mörk stjälkröksvamp.

Ta med egen fika, gärna kikare och oömma kläder.

Plats och samling: Lyngsjö Kyrka kl 10:00 utmed väg 19 till Ystad. Ca 2 mil S Krstd.
Kontakt: Anders Johansson 0705-23 11 78

ALLA ÄR VÄLKOMNA till alla våra evenemang , även de som inte är medlemmar. Det är GRATIS om inget annat anges, men vid samåkning delar man på kostnaden med 5 kr/mil och passagerare.

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Botanik i Skåne län