• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vilda blommornas dag - Golfbanan i Åhus

En exkursion i artrikt landskap med kunnig guide.

Att njuta av den omväxlande sandfloran på golfbanan denna dag är sedan många år tillbaka en trevlig tradition.

På golfbanans område finns stora partier med värdefull natur. Över huvud taget är de sandiga trädesmarkerna kring Åhus särpräglade och har en i många stycken unik flora och fauna. Beroende av markbeskaffenhet och den tidigare markanvändningen kan olika växtsamhällen uppträda, exempelvis sandstäpp, torräng och gräshed. Floran på golfbanan är inget undantag som bitvis består av artrika torrängar och gräshedar med rödsvingel, hårdsvingel, luddhavre och borsttåtel men även örter som hedblomster, blekarv, fältsippa, grusviva, klibbveronika, pukvete, ängsvårlök, flockfibbla, lundtrav, fältmalört, mandelblomma, sandmaskros, småfingerört och axveronika. Här finns bevisligen mycket att botanisra bland på Vilda blommornas dag.

Ta med egen fika, gärna kikare och oömma kläder.

Plats och samling: Klubbhuset Åhus
Kontakt: Kjell-Arne Ohlsson 0737-45 49 94

ALLA ÄR VÄLKOMNA till alla våra evenemang , även de som inte är medlemmar. Det är GRATIS om inget annat anges, men vid samåkning delar man på kostnaden med 5 kr/mil och passagerare.

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

En exkursion i artrikt landskap med kunnig guide.

Att njuta av den omväxlande sandfloran på golfbanan denna dag är sedan många år tillbaka en trevlig tradition.

På golfbanans område finns stora partier med värdefull natur. Över huvud taget är de sandiga trädesmarkerna kring Åhus särpräglade och har en i många stycken unik flora och fauna. Beroende av markbeskaffenhet och den tidigare markanvändningen kan olika växtsamhällen uppträda, exempelvis sandstäpp, torräng och gräshed. Floran på golfbanan är inget undantag som bitvis består av artrika torrängar och gräshedar med rödsvingel, hårdsvingel, luddhavre och borsttåtel men även örter som hedblomster, blekarv, fältsippa, grusviva, klibbveronika, pukvete, ängsvårlök, flockfibbla, lundtrav, fältmalört, mandelblomma, sandmaskros, småfingerört och axveronika. Här finns bevisligen mycket att botanisra bland på Vilda blommornas dag.

Ta med egen fika, gärna kikare och oömma kläder.

Plats och samling: Klubbhuset Åhus
Kontakt: Kjell-Arne Ohlsson 0737-45 49 94

ALLA ÄR VÄLKOMNA till alla våra evenemang , även de som inte är medlemmar. Det är GRATIS om inget annat anges, men vid samåkning delar man på kostnaden med 5 kr/mil och passagerare.

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Botanik i Skåne län