• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring Valje halvö med STF Östra Skåne

Träd

Vandring Valje halvö med STF Östra Skåne

Vi vandrar på Valje halvö, en lätt vandring i varierad terräng i skog och längs hav, ca 7 km.

Dagens guide, Ingrid, tar oss med ut på en halvö med en lång historia som inägomark och ”engelsk park” till Valje herrgård. Många jätteekar och jättelindar är flera hundra år gamla och hyser därför idag en värdefull flora och fauna, bland annat spännande vedinsekter och fladdermöss. I vissa delar har det bedrivits slåtter, men idag betas hela halvön. Skogarna inom reservatet domineras av näringsrika bokskogar, där skogen i söder är mer varierad och rik på död ved än den är i nordost. Infarten till Valje herrgård kantas av en allé med mycket gamla ädellövträd av olika slag. Lägg också märke till ett par jätteträd av sykomorlönn som står i det lilla skogspartiet mellan infartsvägen och järnvägen.

Kläder efter väder och medtag fika för två pauser och gärna kikare.

Samling: Vi samlas kl 10.00 på parkeringen vid Valje camping. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Ingrid Karlsson, 0702-932545

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Vi vandrar på Valje halvö, en lätt vandring i varierad terräng i skog och längs hav, ca 7 km.

Dagens guide, Ingrid, tar oss med ut på en halvö med en lång historia som inägomark och ”engelsk park” till Valje herrgård. Många jätteekar och jättelindar är flera hundra år gamla och hyser därför idag en värdefull flora och fauna, bland annat spännande vedinsekter och fladdermöss. I vissa delar har det bedrivits slåtter, men idag betas hela halvön. Skogarna inom reservatet domineras av näringsrika bokskogar, där skogen i söder är mer varierad och rik på död ved än den är i nordost. Infarten till Valje herrgård kantas av en allé med mycket gamla ädellövträd av olika slag. Lägg också märke till ett par jätteträd av sykomorlönn som står i det lilla skogspartiet mellan infartsvägen och järnvägen.

Kläder efter väder och medtag fika för två pauser och gärna kikare.

Samling: Vi samlas kl 10.00 på parkeringen vid Valje camping. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Ingrid Karlsson, 0702-932545

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län