• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring runt Dagstorpssjön med STF Östra Skåne

Två får i en hage

Vandring runt Dagstorpssjön med STF Östra Skåne

Vi vandrar runt Dagstorpssjön, ca 9,5 km.

Slingan följer ibland sjökanten, vi vandrar genom skog, på charmiga grusvägar och betesmarker. Bitvis ganska kuperat och kortare partier går över spång och stenig terräng.   

Vi blir guidade genom artrika marker. Intill Dagstorps gård ligger en kuperad och vacker enefälad. I de torra backarna växer liten blåklocka, käringtand, ljung och stenmåra. I fäladsmarken förekommer flera ovanliga ängsvaxskivlingar – svampar som bara trivs i ogödslade, äldre betesmarker. Hackspetten gröngöling är vanlig i det halvöppna, lövträdsrika landskapet. Med sin långa tunga fångar den på ett effektivt sätt myror, som är dess huvudsakliga föda. I den ek- och hasselrika skogen trivs också buskstjärnblomma, tandrot och rödblära.

Kläder efter väder och medtag fika för två pauser och gärna kikare.

Samling: vid parkeringen till Dagstorpssjöns lägerplats kl 10.00. (Ligger cirka 4 km från Frostavallens parkering.) Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Agneta 0703-149899 eller Helen 0737-209252.

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Vi vandrar runt Dagstorpssjön, ca 9,5 km.

Slingan följer ibland sjökanten, vi vandrar genom skog, på charmiga grusvägar och betesmarker. Bitvis ganska kuperat och kortare partier går över spång och stenig terräng.   

Vi blir guidade genom artrika marker. Intill Dagstorps gård ligger en kuperad och vacker enefälad. I de torra backarna växer liten blåklocka, käringtand, ljung och stenmåra. I fäladsmarken förekommer flera ovanliga ängsvaxskivlingar – svampar som bara trivs i ogödslade, äldre betesmarker. Hackspetten gröngöling är vanlig i det halvöppna, lövträdsrika landskapet. Med sin långa tunga fångar den på ett effektivt sätt myror, som är dess huvudsakliga föda. I den ek- och hasselrika skogen trivs också buskstjärnblomma, tandrot och rödblära.

Kläder efter väder och medtag fika för två pauser och gärna kikare.

Samling: vid parkeringen till Dagstorpssjöns lägerplats kl 10.00. (Ligger cirka 4 km från Frostavallens parkering.) Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Agneta 0703-149899 eller Helen 0737-209252.

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län