• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Guidad vandring på Göingeåsen med Magle våtmark

Våtmark med vass

Guidad vandring på Göingeåsen med Magle våtmark

Dagens guide är Jan Olsson leder oss ut på en ca 12 km lång vandring med lite gott och blandat från Hässleholms historia.

Vi passerar Magle våtmark och Trollsjön med många olika fåglar. Vi tar oss fram på asfalt, stigar och skogsvägar, passerar kända och okända platser fast allt blir eventuellt åt andra hållet. 

Göingeåsen är en bergrygg söder om Hässleholm. Reservatet domineras av ädellövskog men här finns även inslag av barrskog och betesmark. Ädellövskogen består främst av bok, ek och avenbok. Förbi gamla eklundar, genom låglänta våtmarker och alkärr ringlar Tormestorpsån genom naturreservatet. Öster om ån reser sig Spraglerödsbrantens bergvägg och Göingeåsens steniga sluttningar, klädda med ädellövskog. I de gamla träden lever en hel värld av lavar, mossor, svampar och insekter.

Magle våtmark är det sista reningssteget från avloppsreningsverket i Hässleholm. Områdets biologiska mångfald har gynnats av dammarna med nya miljöer för framför allt fåglar. När man vandrar på gångvägarna så kan man på nära håll bl.a. se sångsvan, knölsvan, vigg, gräsand, skäggdopping, gråhakedopping, häger, grågås, sothöna, skrattmås, knipa, näktergal och sävsparv.

Samling: Vi träffas vid kvarnen på parkeringen till Hembygdsparken kl. 10.00.

Vandringsledare: Jan Olsson 070-145 17 68

Medtag egen matsäck till två fikaraster, kläder efter väder och gärna kikare.  

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Dagens guide är Jan Olsson leder oss ut på en ca 12 km lång vandring med lite gott och blandat från Hässleholms historia.

Vi passerar Magle våtmark och Trollsjön med många olika fåglar. Vi tar oss fram på asfalt, stigar och skogsvägar, passerar kända och okända platser fast allt blir eventuellt åt andra hållet. 

Göingeåsen är en bergrygg söder om Hässleholm. Reservatet domineras av ädellövskog men här finns även inslag av barrskog och betesmark. Ädellövskogen består främst av bok, ek och avenbok. Förbi gamla eklundar, genom låglänta våtmarker och alkärr ringlar Tormestorpsån genom naturreservatet. Öster om ån reser sig Spraglerödsbrantens bergvägg och Göingeåsens steniga sluttningar, klädda med ädellövskog. I de gamla träden lever en hel värld av lavar, mossor, svampar och insekter.

Magle våtmark är det sista reningssteget från avloppsreningsverket i Hässleholm. Områdets biologiska mångfald har gynnats av dammarna med nya miljöer för framför allt fåglar. När man vandrar på gångvägarna så kan man på nära håll bl.a. se sångsvan, knölsvan, vigg, gräsand, skäggdopping, gråhakedopping, häger, grågås, sothöna, skrattmås, knipa, näktergal och sävsparv.

Samling: Vi träffas vid kvarnen på parkeringen till Hembygdsparken kl. 10.00.

Vandringsledare: Jan Olsson 070-145 17 68

Medtag egen matsäck till två fikaraster, kläder efter väder och gärna kikare.  

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Friluftsliv i Skåne län