• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Blommor och blad i Gyetorps naturreservat

Dagens guide Lisbeth Roth leder oss ut på en blomster-exkursion.

Upptäck orkidéerna flugblomster, tvåblad och brudsporre i Gyetorps naturreservat.

Kustreservatet Gyetorp ligger vid Bromölla och är ett av Skånes artrikaste naturområden. Här möts du av buskprydda strandängar som betas av kor, grunda havsvikar med vadarfåglar och kalkrika kärr och fuktängar med majvivor och orkidéer. I gräsmarkerna kan du se backsippa, ljungögontröst och gullviva. I området finns dessutom ett av Skånes största kalkärr, Gyetorpskärret. Här växer istället majviva, ängsnycklar, gräsull, kärrknipprot, honungsblomster, flugblomster och tätört.

Ojämn terräng.  Max 15 pers.

Samling: kl. 17.30 vid reservatets P, mellan Nymölla och Tosteberga ängar. Åter ca kl. 19.30.

Anmälan till vandringsledare: Lisbet Roth 070-826 96 71

Medtag egen matsäck, kläder efter väder och gärna kikare.  

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Dagens guide Lisbeth Roth leder oss ut på en blomster-exkursion.

Upptäck orkidéerna flugblomster, tvåblad och brudsporre i Gyetorps naturreservat.

Kustreservatet Gyetorp ligger vid Bromölla och är ett av Skånes artrikaste naturområden. Här möts du av buskprydda strandängar som betas av kor, grunda havsvikar med vadarfåglar och kalkrika kärr och fuktängar med majvivor och orkidéer. I gräsmarkerna kan du se backsippa, ljungögontröst och gullviva. I området finns dessutom ett av Skånes största kalkärr, Gyetorpskärret. Här växer istället majviva, ängsnycklar, gräsull, kärrknipprot, honungsblomster, flugblomster och tätört.

Ojämn terräng.  Max 15 pers.

Samling: kl. 17.30 vid reservatets P, mellan Nymölla och Tosteberga ängar. Åter ca kl. 19.30.

Anmälan till vandringsledare: Lisbet Roth 070-826 96 71

Medtag egen matsäck, kläder efter väder och gärna kikare.  

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Botanik i Skåne län