• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Horna Sandar och Grushåla - floravandring

De torra sandiga trädesmarkerna väster om Åhus är en betagande syn på högsommaren. I den f d sandtäkten samsas torrängs- och fuktmarksarter där grundvattnet tränger upp.

Horna sandar består huvudsakligen av öppen sandhed med inslag av sandstäpp och tallskog. På sandheden trivs växter som hedblomster, axveronika och backtimjan. De betade delarna av reservatet utgör en av landets artrikaste lokaler för dynglevande skalbaggar och här trivs bland annat den ovanliga månhornsbaggen. I reservatet finns även en diger samling av svamprariteter, till exempel fatsvamp, stäppjordstjärna och stjälkröksvamp.

Ta med egen fika, gärna kikare och oömma kläder.

Plats: P-platsen Furehovs idrottsplats Åhus
Kontakt: Anders Johansson 0705-23 11 78

ALLA ÄR VÄLKOMNA till alla våra evenemang , även de som inte är medlemmar. Det är GRATIS om inget annat anges, men vid samåkning delar man på kostnaden med 5 kr/mil och passagerare.

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

De torra sandiga trädesmarkerna väster om Åhus är en betagande syn på högsommaren. I den f d sandtäkten samsas torrängs- och fuktmarksarter där grundvattnet tränger upp.

Horna sandar består huvudsakligen av öppen sandhed med inslag av sandstäpp och tallskog. På sandheden trivs växter som hedblomster, axveronika och backtimjan. De betade delarna av reservatet utgör en av landets artrikaste lokaler för dynglevande skalbaggar och här trivs bland annat den ovanliga månhornsbaggen. I reservatet finns även en diger samling av svamprariteter, till exempel fatsvamp, stäppjordstjärna och stjälkröksvamp.

Ta med egen fika, gärna kikare och oömma kläder.

Plats: P-platsen Furehovs idrottsplats Åhus
Kontakt: Anders Johansson 0705-23 11 78

ALLA ÄR VÄLKOMNA till alla våra evenemang , även de som inte är medlemmar. Det är GRATIS om inget annat anges, men vid samåkning delar man på kostnaden med 5 kr/mil och passagerare.

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Botanik i Skåne län