• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Falsterbo Birdshows föreläsningar: Hybridisering i fågelfaunan

Bofink sitter på en gren på vintern.

Falsterbo Birdshows föreläsningar: Hybridisering i fågelfaunan

Hur kommer forskningen om hybridisering påverka våra bedömningar av hybrider bland fåglar – en framtidsspaning ?

Välkommen på föreläsning med Martin Irestedt och Björn Malmgren.

Det har varit mycket diskussioner kring hybrider hos svenska fågelskådare de senaste åren och kunskapen flyttas ständigt framåt. Martin Irestedt, docent och forskare på Naturhistoriska riksmuseet, redogör för de senaste rönen kring hybridisering i fågelfaunan, samt hur denna nyvunna kunskap medför svårigheter i att klassificera individer som antigen rena eller hybrider. Björn Malmhagen redogör för hur raritetskommittén idag arbetar med beslut kring publicering och vilka policys och guidelines som ligger till grund för kommitténs beslut. Avslutningsvis spanar föreläsarna in i framtiden och diskuterar hur nyvunnen kunskap både kan förändra nuvarande taxonomi samt hur vi ser på hybrider och publicering.

Martin Irestedt är forskare på Naturhistoriska riksmuseet där han leder en forskargrupp som studerar släktskap, artbildningsprocesser och hybridisering hos fåglar. Gruppen studerar framför allt artkomplex som förekommer i tropiska regioner som Nya Guinea. Fågelgenomen har därför ofta tagits fram från fåglar som är mer än 100 år gamla bevarade i naturhistoriska samlingar.

Björn Malmhagen är ordförande Svenska Raritetskommittén.

Plats: Föreläsningstältet

För mer information: Falsterbo Bird Show 30 augusti – 1 sep 2024 - Falsterbo Bird Show

Varmt välkomna!

#FalsterboBirdshow

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Hur kommer forskningen om hybridisering påverka våra bedömningar av hybrider bland fåglar – en framtidsspaning ?

Välkommen på föreläsning med Martin Irestedt och Björn Malmgren.

Det har varit mycket diskussioner kring hybrider hos svenska fågelskådare de senaste åren och kunskapen flyttas ständigt framåt. Martin Irestedt, docent och forskare på Naturhistoriska riksmuseet, redogör för de senaste rönen kring hybridisering i fågelfaunan, samt hur denna nyvunna kunskap medför svårigheter i att klassificera individer som antigen rena eller hybrider. Björn Malmhagen redogör för hur raritetskommittén idag arbetar med beslut kring publicering och vilka policys och guidelines som ligger till grund för kommitténs beslut. Avslutningsvis spanar föreläsarna in i framtiden och diskuterar hur nyvunnen kunskap både kan förändra nuvarande taxonomi samt hur vi ser på hybrider och publicering.

Martin Irestedt är forskare på Naturhistoriska riksmuseet där han leder en forskargrupp som studerar släktskap, artbildningsprocesser och hybridisering hos fåglar. Gruppen studerar framför allt artkomplex som förekommer i tropiska regioner som Nya Guinea. Fågelgenomen har därför ofta tagits fram från fåglar som är mer än 100 år gamla bevarade i naturhistoriska samlingar.

Björn Malmhagen är ordförande Svenska Raritetskommittén.

Plats: Föreläsningstältet

För mer information: Falsterbo Bird Show 30 augusti – 1 sep 2024 - Falsterbo Bird Show

Varmt välkomna!

#FalsterboBirdshow

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län