• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring Trollacenter med STF Östra Skåne

Två blåsippor

Vandring Trollacenter med STF Östra Skåne

Vi vandrar till Rumperöd, skyddsvärt område, med en rik flora och förhoppningsvis blommande blåsippor.

Rumperödsområdets ljusa lövskogar med alm, ask, avenbok, lönn och hassel omväxlande med betesmarker och åkermarker kontrasterar mot de kringliggande barrskogsdominerade skogarna. Berggrunden består av grönsten som lätt vittrar vilket medför att växtligheten får tillgång till en högre näringstillförsel, vilket är förklaringen till den rika växtligheten i området. Floran i lundarna är rik och under våren kan man se gulsippor, blåsippor, vitsippor, vårärt, lungört, majsmörblomma och gullviva. I norr ligger Rumperödsberget,som är bevuxet med ängslövskog av lönn,avenbok,alm, ek och hassel. Undervegetationen består av nässelklocka,vårärt,skogsbingel och stinksyska.

Vandringen är cirka 8 km lång och går främst på grusvägar och stigar utan större kupering. 

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling: Samling vid Trollacenter i Glimåkra kl 10.00. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Bengt & Sara, tel 0708-896928

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Vi vandrar till Rumperöd, skyddsvärt område, med en rik flora och förhoppningsvis blommande blåsippor.

Rumperödsområdets ljusa lövskogar med alm, ask, avenbok, lönn och hassel omväxlande med betesmarker och åkermarker kontrasterar mot de kringliggande barrskogsdominerade skogarna. Berggrunden består av grönsten som lätt vittrar vilket medför att växtligheten får tillgång till en högre näringstillförsel, vilket är förklaringen till den rika växtligheten i området. Floran i lundarna är rik och under våren kan man se gulsippor, blåsippor, vitsippor, vårärt, lungört, majsmörblomma och gullviva. I norr ligger Rumperödsberget,som är bevuxet med ängslövskog av lönn,avenbok,alm, ek och hassel. Undervegetationen består av nässelklocka,vårärt,skogsbingel och stinksyska.

Vandringen är cirka 8 km lång och går främst på grusvägar och stigar utan större kupering. 

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling: Samling vid Trollacenter i Glimåkra kl 10.00. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare: Bengt & Sara, tel 0708-896928

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län