• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring Sandhammaren och Hagestad naturreservat med STF Östra Skåne

Vandra i Skåne

Vandring Sandhammaren och Hagestad naturreservat med STF Östra Skåne

En havsnära vandring på c:a 13 km.

Vi går västerut utefter havet, ca 3 km, där sanden är mycket finkornig. Leden tar oss vidare uppåt ett ljungklätt område kallat Stora flygsandsfältet. Fortsätter mot Hagestad naturreservat med blandskog och vid Tygeån vänder vi österut. Går utefter Skåneleden till en början och passerar hagar med betande kor och får. Den fortsatta vandringen går via blandskog. Längd cirka 10 km, medelsvår vandring. Det blåser i stort sett ständigt vid Sandhammaren och vindriktningen avgör om vi börjar gå i blandskogen eller på stranden. 

Innanför stranden i Hagestad ligger öppna dynområden, ljung- och gräshedar, skogar och kärrmarker. De högsta dynerna finner man längs stranden öster om Tyge å som rinner genom reservatet. Stora delar av området är täckta av planterad tallskog som blandats upp med ek, björk och andra lövträd. Floran i ekskogen, som också kallas krattskog, domineras av liljekonvalj som på vissa ställen helt kan täcka marken. Området rymmer en mängd småfåglar. Här häckar många småfåglar i lövskogen och på de öppna markerna ska man hålla utkik efter den sällsynta fältpiplärkan. Sandödlan kan man hitta i de varma sandblottorna.

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling:  Samling kl 10.00 på Sandhammarens parkering. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare:  Marianne Larsson, tel 070-5515308

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

En havsnära vandring på c:a 13 km.

Vi går västerut utefter havet, ca 3 km, där sanden är mycket finkornig. Leden tar oss vidare uppåt ett ljungklätt område kallat Stora flygsandsfältet. Fortsätter mot Hagestad naturreservat med blandskog och vid Tygeån vänder vi österut. Går utefter Skåneleden till en början och passerar hagar med betande kor och får. Den fortsatta vandringen går via blandskog. Längd cirka 10 km, medelsvår vandring. Det blåser i stort sett ständigt vid Sandhammaren och vindriktningen avgör om vi börjar gå i blandskogen eller på stranden. 

Innanför stranden i Hagestad ligger öppna dynområden, ljung- och gräshedar, skogar och kärrmarker. De högsta dynerna finner man längs stranden öster om Tyge å som rinner genom reservatet. Stora delar av området är täckta av planterad tallskog som blandats upp med ek, björk och andra lövträd. Floran i ekskogen, som också kallas krattskog, domineras av liljekonvalj som på vissa ställen helt kan täcka marken. Området rymmer en mängd småfåglar. Här häckar många småfåglar i lövskogen och på de öppna markerna ska man hålla utkik efter den sällsynta fältpiplärkan. Sandödlan kan man hitta i de varma sandblottorna.

Kläder efter väder och medtag fika och gärna kikare.

Samling:  Samling kl 10.00 på Sandhammarens parkering. Om du önskar samåka från Naturum i Kristianstad, tag kontakt med någon i styrelsen. 

För mer info kontakta vandringsledare:  Marianne Larsson, tel 070-5515308

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län