• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Torsebro krutbruk - floravandring

Krutbruket med anor från 1600-talet är en kulturhistorisk sevärdhet men området runt Torsebro krutbruk är även känt för sin rika flora och biologiska mångfald.

Den omgivande naturen har blomstrat genom åren och erbjuder en vacker miljö med olika växtarter. Skogar, ängar och vattendrag skapar en varierad livsmiljö för olika växt- och djurarter. Bland de vanliga växterna i området kan man hitta vackra blommor som skogsviol, liljekonvalj, samt olika typer av orkidéer. Den mångfald av växter lockar också olika fågelarter och insekter, vilket bidrar till den ekologiska balansen i området.

Stora delar av byggnadsminnets skyddsområde ingår i Torsebroparken, som är utpekat som ett Natura 2000-område. Motivering till Natura 2000-klassning avTorsebroparken är "att området har många gamla ekar och hålträd och är en väldigt fin lokal för läderbagge och hålträdsklokrypare." 

Ta med egen fika, gärna kikare och oömma kläder.

Plats: P-platsen Torsebro krutbruk kl. 18:00.
Kontakt: Anders Johansson 0705-23 11 78

ALLA ÄR VÄLKOMNA till alla våra evenemang , även de som inte är medlemmar. Det är GRATIS om inget annat anges, men vid samåkning delar man på kostnaden med 5 kr/mil och passagerare.

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Krutbruket med anor från 1600-talet är en kulturhistorisk sevärdhet men området runt Torsebro krutbruk är även känt för sin rika flora och biologiska mångfald.

Den omgivande naturen har blomstrat genom åren och erbjuder en vacker miljö med olika växtarter. Skogar, ängar och vattendrag skapar en varierad livsmiljö för olika växt- och djurarter. Bland de vanliga växterna i området kan man hitta vackra blommor som skogsviol, liljekonvalj, samt olika typer av orkidéer. Den mångfald av växter lockar också olika fågelarter och insekter, vilket bidrar till den ekologiska balansen i området.

Stora delar av byggnadsminnets skyddsområde ingår i Torsebroparken, som är utpekat som ett Natura 2000-område. Motivering till Natura 2000-klassning avTorsebroparken är "att området har många gamla ekar och hålträd och är en väldigt fin lokal för läderbagge och hålträdsklokrypare." 

Ta med egen fika, gärna kikare och oömma kläder.

Plats: P-platsen Torsebro krutbruk kl. 18:00.
Kontakt: Anders Johansson 0705-23 11 78

ALLA ÄR VÄLKOMNA till alla våra evenemang , även de som inte är medlemmar. Det är GRATIS om inget annat anges, men vid samåkning delar man på kostnaden med 5 kr/mil och passagerare.

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Botanik i Skåne län