• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Naturvårdsarbete på Vannaröds ängskrona - Sösdala

Blommor på äng

Naturvårdsarbete på Vannaröds ängskrona - Sösdala

Naturvårdsarbete för ängsflorans bevarande.

Förutom den årliga slåttern på Vannaröd kan det även behövas en del röjning av buskar och sly som mularna inte mäktat med och som inkräktar på ängen. Även detta är ett viktigt arbete på sensommaren för att bibehålla ängsfloran. 

Vid denna tid brukar vi kunna se olika svampar såsom tegelsopp, silkesmusseron, rodnande flugsvamp och mångkransad spindelskivling. Sommarens fåglar börjar tystna eller har börjat flytta till varmare breddgrader men stannfåglar som gröngöling, spillkråka, nötvecka m.fl. brukar kunna skådas eller höras.

Floran består av bl.a små blåklockor men även stora blåklockor, ängs- och skogskovaller, lundkovallar ("den svenske soldaten"), bergmyntor, äkta johannesörter, strättor, höskallror och ängsvädd. Vid denna tid och efter tidigare slåtter märker man inte av så mycket av dessa utan nu är det tid för tillväxt och frön att gro för att åter blomma till kommande år.

Genom den årliga slåttern och naturvårdsarbetet hjälps vi åt att upprätthålla den unika ängsfloran och lär oss hur viktigt vårt arbete är för att ängen inte ska växa igen och därmed förlora dess blomsterprakt och medföljande djurliv.

Kläder efter väder. Medtag fika och gärna lie, räfsor eller tjugor om du har.

Samling: Vid Ängskronan, Sösdala kl. 17:00.

Kontakt: Arne Gustavsson tel. 070-559 94 14

Välkommen!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Naturvårdsarbete för ängsflorans bevarande.

Förutom den årliga slåttern på Vannaröd kan det även behövas en del röjning av buskar och sly som mularna inte mäktat med och som inkräktar på ängen. Även detta är ett viktigt arbete på sensommaren för att bibehålla ängsfloran. 

Vid denna tid brukar vi kunna se olika svampar såsom tegelsopp, silkesmusseron, rodnande flugsvamp och mångkransad spindelskivling. Sommarens fåglar börjar tystna eller har börjat flytta till varmare breddgrader men stannfåglar som gröngöling, spillkråka, nötvecka m.fl. brukar kunna skådas eller höras.

Floran består av bl.a små blåklockor men även stora blåklockor, ängs- och skogskovaller, lundkovallar ("den svenske soldaten"), bergmyntor, äkta johannesörter, strättor, höskallror och ängsvädd. Vid denna tid och efter tidigare slåtter märker man inte av så mycket av dessa utan nu är det tid för tillväxt och frön att gro för att åter blomma till kommande år.

Genom den årliga slåttern och naturvårdsarbetet hjälps vi åt att upprätthålla den unika ängsfloran och lär oss hur viktigt vårt arbete är för att ängen inte ska växa igen och därmed förlora dess blomsterprakt och medföljande djurliv.

Kläder efter väder. Medtag fika och gärna lie, räfsor eller tjugor om du har.

Samling: Vid Ängskronan, Sösdala kl. 17:00.

Kontakt: Arne Gustavsson tel. 070-559 94 14

Välkommen!

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Naturvård i Skåne län