• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring med guide på Ivöklack

Höstvandring i naturreservatet på Ivöklack på 8 km i delvis kuperad terräng.

Våra vandringsledare Lisbeth och Gith tar oss med på en spännande vandring både när det gäller natur och geologi men även kulturhistoria. Klacken på den norra delen av Ivö är en plats som har det mesta. Från den 130 meter höga urbergskullen har man utsikt över sjön, där en gång svanödlor simmade. I kalkbrottet på ön har man hittat tand- och skelettdelar från dinosaurier. Sommartid är bokskogarna lummiga, och såväl fiskgjusar som havsörnar svävar i lufthavet ovanför de fyra rundslingor som finns att tillgå. I det nya utemuseet på Ivö klack finner du skyltar som i ord och bild beskriver områdets geologi, kulturhistoria och natur. En stor del av naturvärdena är knutna till ädellövskogen och sjön. Större delen av reservatet utgörs av ett stort sammanhängande bokskogsområde. I delar av reservatet, främst på den östra sidan, finns en mängd gamla och döda träd. Ett sjuttiotal rödlistade arter är noterade i området, bland annat ett 30-tal rödlistade svamparter. Även moss- och lavfloran är artrik och hyser flera rödlistade arter, bland annat bokkantlav, stiftklotterlav och bokvårtlav. 

I det gamla kalk- och kaolinbrottet blottläggs fossil efter några av de djur som för miljontals år sedan levde i området. De vanligaste fossilen i brottet är rester av djur med hårda skal såsom ostron, sjöborrar och belemniter. Till de mer unika fynden i brottet hör tand- och skelettdelar från dinosaurier. 

Medtag egen matsäck, kläder efter väder, eventuellt stavar och gärna kikare.

Ingen anmälan krävs.

Samling: Kl. 10.00 på parkeringen vid Ivöklack. Åk med färjan från Barum senast kl. 9.40. Det finns parkering vid färjeläget så det går bra att samåka därifrån.

Vandringsledare och kontaktpersoner: Lisbeth Johnsson 0709-22 73 87 och Gith Åhlund 0730-69 56 09.

För mer info: Vandring Ivöklack - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Höstvandring i naturreservatet på Ivöklack på 8 km i delvis kuperad terräng.

Våra vandringsledare Lisbeth och Gith tar oss med på en spännande vandring både när det gäller natur och geologi men även kulturhistoria. Klacken på den norra delen av Ivö är en plats som har det mesta. Från den 130 meter höga urbergskullen har man utsikt över sjön, där en gång svanödlor simmade. I kalkbrottet på ön har man hittat tand- och skelettdelar från dinosaurier. Sommartid är bokskogarna lummiga, och såväl fiskgjusar som havsörnar svävar i lufthavet ovanför de fyra rundslingor som finns att tillgå. I det nya utemuseet på Ivö klack finner du skyltar som i ord och bild beskriver områdets geologi, kulturhistoria och natur. En stor del av naturvärdena är knutna till ädellövskogen och sjön. Större delen av reservatet utgörs av ett stort sammanhängande bokskogsområde. I delar av reservatet, främst på den östra sidan, finns en mängd gamla och döda träd. Ett sjuttiotal rödlistade arter är noterade i området, bland annat ett 30-tal rödlistade svamparter. Även moss- och lavfloran är artrik och hyser flera rödlistade arter, bland annat bokkantlav, stiftklotterlav och bokvårtlav. 

I det gamla kalk- och kaolinbrottet blottläggs fossil efter några av de djur som för miljontals år sedan levde i området. De vanligaste fossilen i brottet är rester av djur med hårda skal såsom ostron, sjöborrar och belemniter. Till de mer unika fynden i brottet hör tand- och skelettdelar från dinosaurier. 

Medtag egen matsäck, kläder efter väder, eventuellt stavar och gärna kikare.

Ingen anmälan krävs.

Samling: Kl. 10.00 på parkeringen vid Ivöklack. Åk med färjan från Barum senast kl. 9.40. Det finns parkering vid färjeläget så det går bra att samåka därifrån.

Vandringsledare och kontaktpersoner: Lisbeth Johnsson 0709-22 73 87 och Gith Åhlund 0730-69 56 09.

För mer info: Vandring Ivöklack - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län