• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring vid Vä/Öllsjö och Uddarp

En c:a 12 km lätt vandring till Uddarps naturreservat.

I Uddarps naturreservat möts vi av äldre ädellövskog, gamla grova ekar och odlingsrösen som berättar om äldre tiders odlarmödor och betesdjur.

Vandringsledare Kerstin Andersson leder oss igenom en spännande miljö och berättar om de historiska rester som vi möter längs vår väg.

Runt stora delar av reservatet löper en stenmur med en ålderdomligt svängd form. Och i området finns över 300 stycken odlingsrösen och flera grova gamla träd som vittnar om att markerna tidigare varit mer öppna. 

Under 1700- och 1800-talet blev det populärt med ollonsvin. Ännu kan man se den gamla ollonsvinsfållan i den mellersta delen av reservatet. Idag finns här en bokskog med en del ek, alm, lind och avenbok. Och flera gamla ekar och bokar från ollonsvinstiden finns kvar. De mycket grova gamla bokarna i området är ca 200 år gamla medan de äldsta ekarna kan vara uppemot 400 år.

De äldre träden är viktiga för områdets rika svampflora men också för trädlevande lavar och insekter. På bokstammarna syns de ovanliga arterna bokkantlav och svampen korallticka. På ekstammar växer den sällsynta laven kortskaftad parasitspik och oxtungsvamp.

Cirka 12 km i lätt terräng, en fikapaus.

Kläder efter fäder och medtag matsäck och gärna kikare.

Samling: vid Vä köpcentrum kl. 09.30. Alternativ stadsbuss 2 mot Vä, hållplats Bäckvägen.

Ledare: Kerstin Andersson 0708-32 47 50.

Ingen anmälan krävs.

För mer info: Vandring Vä/Öllsjö och Uddarp - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

En c:a 12 km lätt vandring till Uddarps naturreservat.

I Uddarps naturreservat möts vi av äldre ädellövskog, gamla grova ekar och odlingsrösen som berättar om äldre tiders odlarmödor och betesdjur.

Vandringsledare Kerstin Andersson leder oss igenom en spännande miljö och berättar om de historiska rester som vi möter längs vår väg.

Runt stora delar av reservatet löper en stenmur med en ålderdomligt svängd form. Och i området finns över 300 stycken odlingsrösen och flera grova gamla träd som vittnar om att markerna tidigare varit mer öppna. 

Under 1700- och 1800-talet blev det populärt med ollonsvin. Ännu kan man se den gamla ollonsvinsfållan i den mellersta delen av reservatet. Idag finns här en bokskog med en del ek, alm, lind och avenbok. Och flera gamla ekar och bokar från ollonsvinstiden finns kvar. De mycket grova gamla bokarna i området är ca 200 år gamla medan de äldsta ekarna kan vara uppemot 400 år.

De äldre träden är viktiga för områdets rika svampflora men också för trädlevande lavar och insekter. På bokstammarna syns de ovanliga arterna bokkantlav och svampen korallticka. På ekstammar växer den sällsynta laven kortskaftad parasitspik och oxtungsvamp.

Cirka 12 km i lätt terräng, en fikapaus.

Kläder efter fäder och medtag matsäck och gärna kikare.

Samling: vid Vä köpcentrum kl. 09.30. Alternativ stadsbuss 2 mot Vä, hållplats Bäckvägen.

Ledare: Kerstin Andersson 0708-32 47 50.

Ingen anmälan krävs.

För mer info: Vandring Vä/Öllsjö och Uddarp - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län