• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring med guide i skogarna runt Bockeboda

Solsken som lyser genom ljusgröna trädkronor

Vandring med guide i skogarna runt Bockeboda

Här möts du av äldre ädellövskog, gamla grova ekar och odlingsrösen som berättar om äldre tiders odlarmödor och betesdjur. 

Dagens guide Kerstin Andersson leder oss ut på en vandring rik på både kultur- och naturupplevelser. Du kan välja mellan ca 7 km på lätt underlag och en fikapaus, ca 12 km delvis backigt och två fikapauser eller ca 18 km i blandad terräng och två fikapauser. 

Vandringen går genom bokskog med en del ek, alm, lind och avenbok och flera gamla ekar och bokar från ollonsvinstiden finns kvar. De mycket grova gamla bokarna i området är ca 200 år gamla medan de äldsta ekarna kan vara uppemot 400 år.

De äldre träden är viktiga för områdets rika svampflora men också för trädlevande lavar och insekter. På bokstammarna syns de ovanliga arterna bokkantlav och svampen korallticka. På ekstammar växer den sällsynta laven kortskaftad parasitspik och oxtungsvamp.

På marken syns både vit-, gul- och blåsippa. Men här finns också lungört, liljekonvalj, myska och grönvit nattviol. I de blötare partierna växer gullpudra, bäckbräsma, kärrfibbla och bäckveronika.

Bland fåglarna hörs och syns skogsduva, grönsångare, svarthätta och spillkråka. Men detta är också fladdermössens skogar. Merparten av Sveriges fladdermusarter finns i denna trakt.

Medtag egen matsäck, kläder efter väder eventuellt stavar och gärna kikare.

Ingen anmälan krävs.

Samling kl. 09.30 vid parkeringen Bockatorpet. 

Kontaktperson: Kerstin Andersson 0708-32 47 50

För mer info : Vandring i skogarna runt Bockeboda - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Här möts du av äldre ädellövskog, gamla grova ekar och odlingsrösen som berättar om äldre tiders odlarmödor och betesdjur. 

Dagens guide Kerstin Andersson leder oss ut på en vandring rik på både kultur- och naturupplevelser. Du kan välja mellan ca 7 km på lätt underlag och en fikapaus, ca 12 km delvis backigt och två fikapauser eller ca 18 km i blandad terräng och två fikapauser. 

Vandringen går genom bokskog med en del ek, alm, lind och avenbok och flera gamla ekar och bokar från ollonsvinstiden finns kvar. De mycket grova gamla bokarna i området är ca 200 år gamla medan de äldsta ekarna kan vara uppemot 400 år.

De äldre träden är viktiga för områdets rika svampflora men också för trädlevande lavar och insekter. På bokstammarna syns de ovanliga arterna bokkantlav och svampen korallticka. På ekstammar växer den sällsynta laven kortskaftad parasitspik och oxtungsvamp.

På marken syns både vit-, gul- och blåsippa. Men här finns också lungört, liljekonvalj, myska och grönvit nattviol. I de blötare partierna växer gullpudra, bäckbräsma, kärrfibbla och bäckveronika.

Bland fåglarna hörs och syns skogsduva, grönsångare, svarthätta och spillkråka. Men detta är också fladdermössens skogar. Merparten av Sveriges fladdermusarter finns i denna trakt.

Medtag egen matsäck, kläder efter väder eventuellt stavar och gärna kikare.

Ingen anmälan krävs.

Samling kl. 09.30 vid parkeringen Bockatorpet. 

Kontaktperson: Kerstin Andersson 0708-32 47 50

För mer info : Vandring i skogarna runt Bockeboda - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län