• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vandring med guide - Blommor och blad i Gyetorp

Gullviva

Vandring med guide - Blommor och blad i Gyetorp

Kustreservatet Gyetorp ligger vid Bromölla och är ett av Skånes artrikaste naturområden. Här möts du av buskprydda strandängar som betas av kor, grunda havsvikar med vadarfåglar och kalkrika kärr och fuktängar med majvivor och orkidéer.

Dagens guide Lisbet Roth leder oss ut på en vandring med ojämn terräng i kustreservatet Gyetorp där vi förhoppningsvis får se en mångfald av blommor.

Gyetorp är ett av Skånes mest värdefulla naturområden när det gäller biologisk mångfald. Inte mindre än 4 400 olika arter har setts här under de senaste 25 åren. I gräsmarkerna kan du se backsippa, ljungögontröst och gullviva. I området finns dessutom ett av Skånes största kalkärr, Gyetorpskärret. Här växer istället majviva, ängsnycklar, gräsull, kärrknipprot, honungsblomster, flugblomster och tätört.

Två ovanliga svampar har hittats i reservatet. Det är kromvaxskivling och lädervaxskivling. På de torrare markerna finns sandblottor som attraherar sandlevande insekter som krokhorndyvel, men också fjärilarna silversmygare och mindre purpurmätare.

Takholmen är en ö i reservatets sydöstra del. Ute på Takholmen finns bland annat kentsk tärna, kricka, stjärtand och ejder. Området är även ett viktigt rastområde för vadare som roskarl, brushane, storspov och svartsnäppa. I buskmarkerna kan du lyssna till ett stort antal sångare och kanske se den färgglada rosenfinken. 

Medtag egen matsäck, kläder efter väder eventuellt stavar och gärna kikare.

Max 15 pers.

Samling kl.17.30 vid reservatets Parkering. Åter ca kl. 19.30. 

Kontaktperson: Lisbet Roth 070-826 96 71. Det går att anmäla direkt till Lisbet eller via hemsidan.

För mer info och bokning : Vandring i skogarna runt Bockeboda - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Kustreservatet Gyetorp ligger vid Bromölla och är ett av Skånes artrikaste naturområden. Här möts du av buskprydda strandängar som betas av kor, grunda havsvikar med vadarfåglar och kalkrika kärr och fuktängar med majvivor och orkidéer.

Dagens guide Lisbet Roth leder oss ut på en vandring med ojämn terräng i kustreservatet Gyetorp där vi förhoppningsvis får se en mångfald av blommor.

Gyetorp är ett av Skånes mest värdefulla naturområden när det gäller biologisk mångfald. Inte mindre än 4 400 olika arter har setts här under de senaste 25 åren. I gräsmarkerna kan du se backsippa, ljungögontröst och gullviva. I området finns dessutom ett av Skånes största kalkärr, Gyetorpskärret. Här växer istället majviva, ängsnycklar, gräsull, kärrknipprot, honungsblomster, flugblomster och tätört.

Två ovanliga svampar har hittats i reservatet. Det är kromvaxskivling och lädervaxskivling. På de torrare markerna finns sandblottor som attraherar sandlevande insekter som krokhorndyvel, men också fjärilarna silversmygare och mindre purpurmätare.

Takholmen är en ö i reservatets sydöstra del. Ute på Takholmen finns bland annat kentsk tärna, kricka, stjärtand och ejder. Området är även ett viktigt rastområde för vadare som roskarl, brushane, storspov och svartsnäppa. I buskmarkerna kan du lyssna till ett stort antal sångare och kanske se den färgglada rosenfinken. 

Medtag egen matsäck, kläder efter väder eventuellt stavar och gärna kikare.

Max 15 pers.

Samling kl.17.30 vid reservatets Parkering. Åter ca kl. 19.30. 

Kontaktperson: Lisbet Roth 070-826 96 71. Det går att anmäla direkt till Lisbet eller via hemsidan.

För mer info och bokning : Vandring i skogarna runt Bockeboda - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län