• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Slåtter på Åraslövs mosse

Slåtter för mossflorans bevarande.

Mossen är inte en mosse i ordets rätta bemärkelse utan ett rikkärr. På den öppna platsen inne i skogen har det bedrivits slåtter och en del grunda gölar visar att även torvtäkt skett. Naturreservatet har en fantastisk orkidéflora. Ute i kärret kan bland annat vaxnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot ses. Utöver orkidéerna finns här exempelvis majviva, slåtterblomma och olika bläddror, och över de blötare partierna håller gulfläckad glanstrollslända hov.

Genom slåttern hjälps vi åt att upprätthålla den unika mossfloran och lär oss hur viktigt vårt arbete är för att ängen/mossen inte ska växa igen och därmed förlora dess blomsterprakt.

Kläder efter väder. Medtag fika och gärna lie, räfsor eller tjugor om du har.

Samling: Vid mossens P-plats kl. 09:00.

Kontakt: Arne Gustavsson tel. 070-559 94 14

Ansvariga: Göinge Slåttersällskap. För mer info se: Slåtter, Åraslövs mosse, Vinslöv (hembygd.se)

Välkommen!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Slåtter för mossflorans bevarande.

Mossen är inte en mosse i ordets rätta bemärkelse utan ett rikkärr. På den öppna platsen inne i skogen har det bedrivits slåtter och en del grunda gölar visar att även torvtäkt skett. Naturreservatet har en fantastisk orkidéflora. Ute i kärret kan bland annat vaxnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot ses. Utöver orkidéerna finns här exempelvis majviva, slåtterblomma och olika bläddror, och över de blötare partierna håller gulfläckad glanstrollslända hov.

Genom slåttern hjälps vi åt att upprätthålla den unika mossfloran och lär oss hur viktigt vårt arbete är för att ängen/mossen inte ska växa igen och därmed förlora dess blomsterprakt.

Kläder efter väder. Medtag fika och gärna lie, räfsor eller tjugor om du har.

Samling: Vid mossens P-plats kl. 09:00.

Kontakt: Arne Gustavsson tel. 070-559 94 14

Ansvariga: Göinge Slåttersällskap. För mer info se: Slåtter, Åraslövs mosse, Vinslöv (hembygd.se)

Välkommen!

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Naturvård i Skåne län