• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Floravandring vid vulkanresten Örnabjär

En floravandring över fälad och genom skog Med Carl-Axel Andersson

Örnabjär är resterna av en vulkan som var aktiv för minst 100 miljoner år sedan. De svarta blocken och stenpelarna är en annorlunda naturupplevelse. Du hittar denna spännande natur i ett område med gammal ädellövskog och buskrik betesmark mellan Hässleholm och Höör.

I den sedan gammalt betade fäladen finns både enar och ett stort antal grova gamla träd av ek, bok och lind. På marken växer det vassa gräset stagg och bland de mer iögonfallande blommorna syns orange-gul slåttergubbe och rosa-lila jungfrulin. Även kattfot har funnits men inte synts på senare år. I den variationsrika betesmarken kan du se fåglar som hämpling, gulsparv och den grönskimrande hackspetten gröngöling.

I den minst 150 år gamla bokskogen finns gott om träd med röthål och håligheter som skapats av hackspettar. I håligheterna kan skogsduva och spillkråka ha sina bon. Men håligheterna nyttjas också av områdets fladdermöss. På stammarna kan du se den ovanliga laven bokvårtlav och den vita koralltaggsvampen.

Det finns dessutom en ogallrad ca 100-årig ädellövskog. Här är blandningen stor mellan de olika trädslagen med såväl lind, som ek, bok, avenbok, lönn, ask och skogsalm. Runt dina fötter syns sommartid en frodig grönska av gulplister, vitsippa, blåsippa, myska och kransrams. Genom lövverket kanske du får höra svarthättans och grönsångares fågelsång.

Kläder efter väder och medtag gärna kikare och fika.

Samling: Vid Linnéskolans P-plats kl. 17:30 för samåkning. Alternativt kl. 18:00 vid Örnabjär.

Kontakt: Carl-Axel Andersson 070-288 55 12

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

En floravandring över fälad och genom skog Med Carl-Axel Andersson

Örnabjär är resterna av en vulkan som var aktiv för minst 100 miljoner år sedan. De svarta blocken och stenpelarna är en annorlunda naturupplevelse. Du hittar denna spännande natur i ett område med gammal ädellövskog och buskrik betesmark mellan Hässleholm och Höör.

I den sedan gammalt betade fäladen finns både enar och ett stort antal grova gamla träd av ek, bok och lind. På marken växer det vassa gräset stagg och bland de mer iögonfallande blommorna syns orange-gul slåttergubbe och rosa-lila jungfrulin. Även kattfot har funnits men inte synts på senare år. I den variationsrika betesmarken kan du se fåglar som hämpling, gulsparv och den grönskimrande hackspetten gröngöling.

I den minst 150 år gamla bokskogen finns gott om träd med röthål och håligheter som skapats av hackspettar. I håligheterna kan skogsduva och spillkråka ha sina bon. Men håligheterna nyttjas också av områdets fladdermöss. På stammarna kan du se den ovanliga laven bokvårtlav och den vita koralltaggsvampen.

Det finns dessutom en ogallrad ca 100-årig ädellövskog. Här är blandningen stor mellan de olika trädslagen med såväl lind, som ek, bok, avenbok, lönn, ask och skogsalm. Runt dina fötter syns sommartid en frodig grönska av gulplister, vitsippa, blåsippa, myska och kransrams. Genom lövverket kanske du får höra svarthättans och grönsångares fågelsång.

Kläder efter väder och medtag gärna kikare och fika.

Samling: Vid Linnéskolans P-plats kl. 17:30 för samåkning. Alternativt kl. 18:00 vid Örnabjär.

Kontakt: Carl-Axel Andersson 070-288 55 12

Välkomna!

Kontakt

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län