• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

De vilda blommornas dag - Borrby backar

Betesmarkernas artrika flora

Vi uppmärksammar De vilda blommornas dag med en promenad i backlandskapet omedelbart norr om Borrby under ledning av vår guide Margareta Wirén. Här finns dammar och skogsdungar samt betesmarker som delvis är opåverkade av kvävegödsel. På de magra betesmarkerna växer en varierad och artrik flora med bestånd av bland annat mandelblomma, brudbröd, gökärt, brunört och gullviva som vi tittar närmare på.  

Ta chansen och upptäck en plats som nästan endast Borrbyborna känner till!

Kläder efter väder. Medtag fika i ryggsäck, sittunderlag, gärna lupp, flora och kikare.

SAMLING för samåkning vid P-platsen intill restaurang Röken i Simrishamn klockan 09:30.

OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till Margareta, 070–5356199, senast under fredagen. Om du inte
åker från (eller via) Simrishamn så anvisar Margareta dig om var vi möts

Välkomna!

 

 

 

 

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Betesmarkernas artrika flora

Vi uppmärksammar De vilda blommornas dag med en promenad i backlandskapet omedelbart norr om Borrby under ledning av vår guide Margareta Wirén. Här finns dammar och skogsdungar samt betesmarker som delvis är opåverkade av kvävegödsel. På de magra betesmarkerna växer en varierad och artrik flora med bestånd av bland annat mandelblomma, brudbröd, gökärt, brunört och gullviva som vi tittar närmare på.  

Ta chansen och upptäck en plats som nästan endast Borrbyborna känner till!

Kläder efter väder. Medtag fika i ryggsäck, sittunderlag, gärna lupp, flora och kikare.

SAMLING för samåkning vid P-platsen intill restaurang Röken i Simrishamn klockan 09:30.

OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till Margareta, 070–5356199, senast under fredagen. Om du inte
åker från (eller via) Simrishamn så anvisar Margareta dig om var vi möts

Välkomna!

 

 

 

 

Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Utflykter i Skåne län