• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Slåtter på Vannaröds ängskrona - Sösdala

Guldbagge på blomma

Slåtter på Vannaröds ängskrona - Sösdala

Slåtter för ängsflorans bevarande.

Slåttern på Vannaröd brukar vara så mycket mer än hårt arbete. Vanligtvis brukar man få se eller höra svarthätta, nötskrika, korsnäbb och ormvråk. Är det fint väder brukar man kunna se olika fjärilar, speciellt luktgräsfjärilar. 

Floran består av bl.a små blåklockor men även stora blåklockor, ängs- och skogskovaller, lundkovallar ("den svenske soldaten"), bergmyntor, äkta johannesörter, strättor, höskallror och ängsvädd i olika blommningsstadier.

Genom slåttern hjälps vi åt att upprätthålla den unika ängsfloran och lär oss hur viktigt vårt arbete är för att ängen inte ska växa igen och därmed förlora dess blomsterprakt och medföljande djurliv.

Kläder efter väder. Medtag fika och gärna lie, räfsor eller tjugor om du har.

Samling: Vid Ängskronan, Sösdala kl. 09:00.

Kontakt: Arne Gustavsson tel. 070-559 94 14

Välkommen!

Kontakt

Mari Graneskog
Verksamhetsutvecklare Djur-Natur
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Slåtter för ängsflorans bevarande.

Slåttern på Vannaröd brukar vara så mycket mer än hårt arbete. Vanligtvis brukar man få se eller höra svarthätta, nötskrika, korsnäbb och ormvråk. Är det fint väder brukar man kunna se olika fjärilar, speciellt luktgräsfjärilar. 

Floran består av bl.a små blåklockor men även stora blåklockor, ängs- och skogskovaller, lundkovallar ("den svenske soldaten"), bergmyntor, äkta johannesörter, strättor, höskallror och ängsvädd i olika blommningsstadier.

Genom slåttern hjälps vi åt att upprätthålla den unika ängsfloran och lär oss hur viktigt vårt arbete är för att ängen inte ska växa igen och därmed förlora dess blomsterprakt och medföljande djurliv.

Kläder efter väder. Medtag fika och gärna lie, räfsor eller tjugor om du har.

Samling: Vid Ängskronan, Sösdala kl. 09:00.

Kontakt: Arne Gustavsson tel. 070-559 94 14

Välkommen!

Mari Graneskog
Mari Graneskog Verksamhetsutvecklare Djur-Natur

Liknande kurser inom Naturvård i Skåne län