• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiebesök på Trelleborgs Avloppsreningsverk

Hastighetsskylt som visar 20

Studiebesök på Trelleborgs Avloppsreningsverk

Vattnet används om och om igen. Vi dricker det, badar i det och använder det till tvätt. Målet med studiebesöket är att få kunskap om och förståelse för varför vattenrening är så viktigt, hur vi själva kan värna om vårt vatten samt en förståelse för att avloppsreningsverket är en viktig samhällsfunktion.

I Trelleborgs kommun finns tre kommunala avloppsreningsverk. Tillsammans renar de ca fem miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år.

Avloppsvattnet går igenom tre huvudsakliga steg i reningsprocessen: mekanisk, biologisk och kemisk rening. Föremål och fett som spolas ner skpar driftstörningar, både i reningsverken och på ledningsnätet. Därför är det viktigt att tänka på hur avloppet används.

 

Studiebesöket sker till största delen utomhus, så kläder efter väder!

Anmälan är obligatorisk och görs till stranborg@hotmail.com

 

Välkomna!

 

 

Vattnet används om och om igen. Vi dricker det, badar i det och använder det till tvätt. Målet med studiebesöket är att få kunskap om och förståelse för varför vattenrening är så viktigt, hur vi själva kan värna om vårt vatten samt en förståelse för att avloppsreningsverket är en viktig samhällsfunktion.

I Trelleborgs kommun finns tre kommunala avloppsreningsverk. Tillsammans renar de ca fem miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år.

Avloppsvattnet går igenom tre huvudsakliga steg i reningsprocessen: mekanisk, biologisk och kemisk rening. Föremål och fett som spolas ner skpar driftstörningar, både i reningsverken och på ledningsnätet. Därför är det viktigt att tänka på hur avloppet används.

 

Studiebesöket sker till största delen utomhus, så kläder efter väder!

Anmälan är obligatorisk och görs till stranborg@hotmail.com

 

Välkomna!

 

 

Liknande kurser inom Närnatur i Skåne län