• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Exkursion Bäckhalladalen

Exkursion Bäckhalladalen

Vi uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag med att ha en exkursion i Bäckhalladalen, som är ett reservat av riksintresse för naturvård med många rödlistade växter och djur.

Omgivningarna består till stor del av hällmark och har flera områden där berggrunden går i dagen. Bland annat i den sydöstra delen, som vi fokuserar på idag, hittar vi partier medvackra böljeslagsmärken. Sen hoppas vi få se göknycklar och andra intressanta växter.

Samling: vid det tidigare stenbrottet som du kommer till via Hallavägen. Om du kommer inifrån Simrishamn på väg 9, kör in till vänster norr om Tobisviksbadet, längs en rad hus och raka vägen fram till en liten parkering. Se koordinator på vår hemsida.

Medtag: Fika i ryggsäck; gärna flora och kikare.

Kontaktperson: Margareta Wirén 070-5356199

Facebook Österlens Naturskyddsförening

 #biologiskamångfaldensdag

Kontakt

Mari Graneskog
Djur-Natur-Miljö
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

Vi uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag med att ha en exkursion i Bäckhalladalen, som är ett reservat av riksintresse för naturvård med många rödlistade växter och djur.

Omgivningarna består till stor del av hällmark och har flera områden där berggrunden går i dagen. Bland annat i den sydöstra delen, som vi fokuserar på idag, hittar vi partier medvackra böljeslagsmärken. Sen hoppas vi få se göknycklar och andra intressanta växter.

Samling: vid det tidigare stenbrottet som du kommer till via Hallavägen. Om du kommer inifrån Simrishamn på väg 9, kör in till vänster norr om Tobisviksbadet, längs en rad hus och raka vägen fram till en liten parkering. Se koordinator på vår hemsida.

Medtag: Fika i ryggsäck; gärna flora och kikare.

Kontaktperson: Margareta Wirén 070-5356199

Facebook Österlens Naturskyddsförening

 #biologiskamångfaldensdag

Mari Graneskog Djur-Natur-Miljö

Liknande kurser inom Naturguidning i Skåne län